logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dostosowanie WSZZ w Kielcach do standardów Dostępność Plus dla zdrowia

dostepnosc_plus_logo-kolor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  1 317 418,89 PLN  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki całkowite projektu: 1 317 418,89 PLN z czego: – finansowane z budżetu państwa: 207 098,25 PLN – finansowane z budżetu środków europejskich:  1 110 320,64 PLN Głównym celem projektu […]

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup następującego sprzętu do rehabilitacji: Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej System do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu dla dzieci Urządzenie diagnostyczno- terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 685 950,84 zł. Koszt […]

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią. Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”. Celem przedsięwzięcia jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych […]

Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021”. Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup aparatu USG z opcją Duplex. Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 242 384,36 zł. Koszt całkowity zakupu: 243 016,20 […]

Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych: zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów lub złożonych, unaczynionych przeszczepów wielotkankowych w celach transplantacyjnych w 2020 r. w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2021 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

szpital Kielce grafika

Informacje ogólne: Nazwa: Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych: zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów lub złożonych, unaczynionych przeszczepów wielotkankowych w celach transplantacyjnych w 2020 r. w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2021 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Cel projektu: zakup 2 pojemników do przechowywania i transportu nerki Grupa docelowa: pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach Efekty: Usprawnienie organizacji pracy i jakości […]

Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i lecenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Informacje ogólne: Nazwa: Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i lecenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Cel projektu: Zakup Aparatu USG z możliwością echokardiografii. Grupa docelowa: pacjenci WSzZ objęci rehabilitacją kardiologiczną. Efekty: Poprawa poziomu świadczeń zdrowotnych wyrażona jakością przeprowadzonych badań, poprawa profilaktyki stanu […]

Skip to content