logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

„Zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

W sierpniu 2023 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podpisał umowę nr 6/13/21/2023/149/957 z Ministrem Zdrowia. Nazwa programu: Narodowy Program Transplantacyjny Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego

CZYTAJ »

Fundusz Medyczny Subfundusz Terapeutyczno-Innowacyjny

Nazwa zadania: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji Dofinansowanie: 496 390,66 PLN Całkowita wartość: 496 390,66 PLN

CZYTAJ »

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup następującego sprzętu do rehabilitacji: Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców

CZYTAJ »

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej

CZYTAJ »
Skip to content