logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Położnictwa i Ginekologii zaprasza do udziału w warsztatach dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii:

 

Temat warsztatów : „ NOWOCZESNE TECHNIKI LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI MIEDNICY I NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET ”

 

Ogólny opis szkolenia: Warsztaty szkoleniowe: część teoretyczna oraz część praktyczną na bloku operacyjnym. Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Termin szkolenia:  4 grudzień 2015 r.

 

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Szpital Zespolony – Klinika Położnictwa i Ginekologii, ul. Grunwaldzka 45, 25 – 736 Kielce.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje przez:

a) wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z oświadczeniem i przesłanie drogą elektroniczną na adres:

rokita@kielce.com.pl lub pocztą,

formularz zgłoszenia plik .doc

pobierz oświadczenie plik .doc

b) dostarczenie najpóźniej w dniu szkolenia potwierdzenia zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( jeśli uczestnik będzie brał czynny udział w warsztatach )

 

 

Opiekun/Instruktor szkolenia: dr hab. n med. Wojciech Rokita – Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii

 

Liczba uczestników szkolenia: max. jednorazowo 6 lekarzy

 

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać po adresem: rokita@kielce.com.pl lub telefonicznie: 41/3671 – 262, 324, 530, 330.

 

Podmioty zainteresowane warsztatami/szkoleniem, zawierają umowę o współpracy w tym zakresie ze Szpitalem.

pobierz wzór umowy plik .doc

Skip to content