logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

e-zdrowie baner

Projekt „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć jednostek służby zdrowia: Lidera Partnerstwa i pięciu Partnerów. Wszyscy partnerzy projektu to Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowane przez Województwo Świętokrzyskie. Wszystkich Partnerów łączy wspólny cel działania, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.


85% środków pochodzi z EFRR, pozostałe 15% zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Skip to content