Szpitalny Oddział Ratunkowy

Charakterystyka

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r. § 2.1)

W listopadzie 2013 roku oddany został nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jest znakomicie wyposażony. Doposażenie oddziału zostało skierowane na leczenie urazów ortopedycznych (nowoczesny aparat RTG z ramieniem C), doposażenie obszarów obserwacji (nowoczesne monitory, aparat USG, łóżka), obszaru resuscytacji i zabiegowego (nowoczesne defibrylatory, respiratory, aparat do kompensacji klatki piersiowej, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, stoły operacyjne). Posiadamy również lądowisko spełniające warunki do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela całodobowo świadczeń w zakresie stanów zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza nagłego zatrzymania krążenia i czynności oddechowej, udaru, masywnego urazu wielonarządowego, obrażeń centralnego układu nerwowego.

SOR resuscytacja 1 SOR łóżkoo SOR łóżko

W części zabiegowej udziela świadczeń w ramach doraźnej pomocy w urazach kostno – stawowych i miąższowych. Ponadto SOR świadczy usługi medyczne w przypadkach wymagających wstępnej selekcji przed przyjęciem do innych oddziałów szpitalnych lub przewozem do innej placówki medycznej.

Oprócz tego Szpitalny Oddział Ratunkowy odpowiedzialny jest za organizację transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku pojawienia się konieczności leczenia wysokospecjalistycznego.

W strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się:

– obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, udziela się informacji rodzinom poszkodowanych

– sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych

– sala resuscytacyjno – zabiegowa dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych

– gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich.

SOR SOR sala SOR resuscytacja

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, którzy wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki. W szczególności chodzi o: zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, obrażenia ciała, skoki ciśnienia tętniczego oraz inne. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów naszego szpitala, innych ośrodków specjalistycznych lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada całodobowy dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego.

Skierowanie do szpitala wystawiane przez lekarza POZ nie gwarantuje przyjęcia do oddziałów szpitalnych. Decyzję podejmują lekarze dyżurni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Telefony:

41 36 71 555

41 36 71 444

41 36 71 325

41 36 71 222

 Personel

Kierownik: Katarzyna Orłowska- specjalista medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Sabina Mazur – specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego


Kadra:

2 lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu

14 ratowników medycznych

21 pielęgniarek

10 rejestratorek/ów medycznych

 

Wykonywane zabiegi

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie.

SOR rejestracja

Godziny pracy

Szpitalny Oddział Ratunkowy czynny jest całą dobę.