logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Każde odwiedziny muszą być uzgodnione z kierownikiem kliniki /oddziału bądź z upoważnioną do tego osobą oraz muszą przebiegać w reżimie sanitarnym.
Skip to content