logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przed wykonaniem czynności diagnostyczno-leczniczych Pacjent lub członek rodziny powinien okazać pracownikom Izby Przyjęć:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód osobisty z numerem PESEL

 

Wskazane jest załączenie posiadanej dokumentacji dotyczącej stosownego leczenia oraz aktualnych wyników badań.

Skip to content