logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Mapa rozmieszczenia budynków szpitalnych przy ul. Grunwaldzkiej 45, Kielce
PARTER

 

-APTEKA

-RUCH CHORYCH

-KUCHNIA IMPEL

 

PIĘTRO I

-DYREKCJA

-STACJA DIALIZ

-KUCHNIA IMPEL, MARKETING, RADCA PRAWNY, RZECZNIK PRASOWY

 

PIĘTRO II

-KLINIKA OKULISTYKI

-KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

PIĘTRO III

-KLINIKA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ

-KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

PIWNICE

 

-CENTRALNA STERYLIZACJA

PARTER

-PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ I ECHOKARDIOGRAFII PŁODU

-PRACOWNIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH

-SEROLOGIA GRUPY KRWI

-IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

-PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH

-PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA

 

PIĘTRO I

-KLINIKA NEFROLOGII

 

PIĘTRO II

-ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

PIĘTRO III

-BLOK OPERACYJNY GŁÓWNY

POZIOM -1

-PORADNIA WAD SŁUCHU; MAGAZYNY


PARTER

-KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII

-KLINIKA NEONATOLOGII


PIĘTRO I

-KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII; KLINIKA NEONATOLOGII


PIĘTRO II

-KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

-KLINIKA CHIRURGII NACZYNIOWEJ


PIĘTRO III

-KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ

PARTER

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

PIĘTRO I

-BLOK OPERACYJNY

-KLINIKA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ „C”

PARTER

-BLOK OPERACYJNY

-ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII „B”

 

PIĘTRO I

-KLINIKA NEUROCHIRURGII

PARTER

-IZBA PRZYJĘĆ KLINIKI NEUROLOGII, REJESTRACJA

-PRACOWNIA RTG, EMG, TK, POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH

-GABINET CT, USG

 

PIĘTRO I

-ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

-PRACOWNIA FIZJOTERAPII

-PRACOWNIA KINEZYTERAPII

 

PIĘTRO II

-KLINIKA NEUROLOGII, ODDZIAŁ LECZENIA UDARÓW MÓZGU

 

PIĘTRO III

-ODDZIAŁ LECZENIA UDARÓW MÓZGU

 

PIĘTRO IV

-ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I

PARTER

-PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECIĘCA, EKG, ECHO

PARTER

– PORADNIE DZIECIĘCE: NEFROLOGICZNA, UROLOGICZNA, CHORÓB PŁUC, REJESTRACJA

– PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

 

PIĘTRO I

– PORADNIE DZIECIĘCE: CHORÓB ZAKAŹNYCH, REUMATOLOGICZNA, GASTROENTEROLOGICZNA, GABINET PSYCHOLOGICZNY

PARTER

–REZONANS MAGNETYCZNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

 

PIĘTRO I

-PORADNIA REUMATOLOGICZNA

-PORADNIA KARDIOLOGICZNA

-PORADNIA KONTROLI KARDIOWERTERÓW, DEFIBRYLATORÓW

-PRACOWNIA KONTROLI STYMULATORÓW

-PRACOWNIA KONTROLI ICD

-GABINET EKG, PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH, PRACOWNIA HOLTERA

 

PIĘTRO II

-KLINIKA KARDIOLOGII I

 

PIĘTRO III

-KLINIKA KARDIOLOGII II

 

PIĘTRO IV

-KLINIKA HEMODYNAMIKI, BLOK OPERACYJNY

PIĘTRO I

-SALE CHORYCH, OIOM

 

PIĘTRO II

-BLOK OPERACYJNY

PARTER

– REJESTRACJA,

– IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA,

– IZBA PRZYJĘĆ ZAKAŹNA,

– I KLINIKA PEDIATRII  –  II ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  –  PODODDZIAŁ INFEKCYJNO-NEUROLOGICZNY

– DZIAŁ FIZJOTERAPII

 

PIĘTRO I

– PORADNIA CHIRURGII DZIECIECEJ,

– PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,

– I KLINIKA PEDIATRII  –  II ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  –  PODODDZIAŁ HEPATOLOGICZNO-GASTROLOGICZNY

– KLINIKA NEONATOLOGII  –  PODODDZIAŁ PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

– DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PEDIATRYCZNEJ

– PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA

– DZIAŁ FIZJOTERAPII

 

PIĘTRO II

– I KLINIKA PEDIATRII  –  I ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  –  ODCINEK KARDIOLOGICZNO-NEFROLOGICZNO-REUMATOLOGICZNY

– I KLINIKA PEDIATRII  –  I ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  –  ODCINEK PULMONOLOGICZNO-ALERGOLOGICZNY

– I KLINIKA PEDIATRII  –  II ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH  – ODCINEK NIEMOWLĄT I DZIECI MŁODSZYCH

 

PIĘTRO III

– KLINIKA CHIRURGII DZIECIĘCEJ, UROLOGII I TRAUMATOLOGII

– ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

 

PIĘTRO IV

– BLOK OPERACYJNY

– KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ

PARTER

-OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

-PORADNIA CHIRURGICZNA

-PORADNIA NEFROLOGICZNA

-PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

 

 

PIĘTRO I

-PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

-PORADNIA DIABETOLOGICZNA

-PORADNIA GINEKOLOGICZNA

 

PARTER

-PORADNIA OKULISTYCZNA

-PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

 

PIĘTRO I

-PORADNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA

-MEDYCYNA PRACY

-SZKOŁA RODZENIA

-PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

POZIOM -1

-PORADNIA OKULISTYCZNA

 

 

PARTER

– PORADNIA DIABETOLOGICZNA

– II KLINIKA PEDIATRII  –  III ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH (ENDOKRYNOLOGICZNO-DIABETOLOGICZNY)

 

 

I PIĘTRO

– II KLINIKA PEDIATRII – ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Mapa rozmieszczenia budynków szpitalnych przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Radiowej, Kielce

PARTER

-IZBA PRZYJĘĆ KLINIKI REHABILITACJI

-ODDZIAŁ DZIENNY

-BALNEOLOGIA

-REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

 

PIĘTRO I

-PRACOWNIA FIZYKOTERAPII

-TERAPIA ZAJĘCIOWA

-REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

 

PIĘTRO II

-KINEZYTERAPIA

-REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

 

PIĘTRO III

-KLINIKA REHABILITACJI

PARTER

-PUNKT POBRAŃ, PUNKT WYDAWANIA LEKÓW

PARTER

-IZBA PRZYJĘĆ KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

PIĘTRO I

-KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

PIĘTRO II

-IZBA PRZYJĘĆ KLINIKI DERMATOLOGII, KLINIKA DERMATOLOGII, LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Skip to content