logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia Transplantologiczna

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia Anestezjologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Skip to content