logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Izba Przyjęć Dziecięca

I Klinika Pediatrii - II Oddział Chorób Dziecięcych

II Klinika Pediatrii - III Oddział Chorób Dziecięcych

I Klinika Pediatrii - I Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Blok operacyjny

Dział fizjoterapii

II Klinika Pediatrii - Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Skip to content