logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej stanowi strategiczny i wielozadaniowy element struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii składający się z następujących struktur:

– Intensywna Terapia,

– Anestezjologia,

– Sala Nadzoru Powybudzeniowego,

– Anestezjologiczna Poradnia Konsultacyjna

 

Intensywna terapia

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej leczone są dzieci krytycznie chore, z ostrą niewydolnością wielonarządową dotyczącą oddychania, krążenia i nerek, w tym z ciężką sepsą, we wstrząsie septycznym – w wieku od najwcześniejszych dni do 18 roku życia.

 

Anestezjologia

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej przeprowadza znieczulenia dzieci zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w obrębie Bloku Operacyjnego i Pracowni Tomografii Komputerowej w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii.

 

Sala Nadzoru Powybudzeniowego

W celu optymalizacji bezpieczeństwa okołooperacyjnego, po zakończeniu operacji, dzieci przyjmowane są na Salę Nadzoru Powybudzeniowego znajdującą się bezpośrednio obok sal operacyjnych w obrębie Bloku Operacyjnego.

 

Kierownik KAiITD: lek. Anna Nowakowska-Kurek

Pielęgniarka koordynująca: Małgorzata Stachura

 

Dydaktyka:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci realizuje program zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz staże kierunkowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej dla lekarzy i pielęgniarek.

Skip to content