logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

„Komunikat dla osób ubiegających się

o praktyki studenckie”

Uprzejmie informujemy, że praktyki studenckie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach począwszy od dnia 28 lutego 2024 roku będą realizowane wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz na podstawie podpisanej umowy przygotowanej przez Szpital oraz Uczelnię.

Szpital pobiera opłaty za możliwość realizacji praktyk w kwocie 6 zł/h. 

Opłat należy dokonywać w Kasie Szpitala, bądź przelewem na rachunek szpitala:

PKO Bank Polski S.A.  37 1020 2629 0000 9602 0011 0841 w tytule „imię i nazwisko – opłata za praktyki studenckie”

 

Przed rozpoczęciem zajęć w szpitalu ze strony internetowej szpitala należy pobrać pozostałą dokumentację potwierdzającą realizację zajęć, które wypełnione należy dostarczyć opiekunowi w dniu ich rozpoczęcia.

Po zakończonych zajęciach student zobowiązany jest do zwrotu powyższych
dokumentów do Punktu Informacyjnego dla studentów (budynek Świętokrzyskiego
Centrum Neurologii, parter pok. 074).

Dodatkowo informujemy, że:

 1. Przyjęcia studentów na praktyki wakacyjne są uzależnione od liczby wolnych miejsc w poszczególnych klinikach/oddziałach szpitala – są one ograniczone.
 2. Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest:
 • dowód wpłaty,
 • aktualna umowa pomiędzy studentem a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich,
 • zgoda kierownika lub pielęgniarki koordynującej kliniki/oddziału na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania (potwierdzona na podaniu podpisem
  i pieczęcią)
 1. Student przed rozpoczęciem zajęć winien odbyć obowiązkowe szkolenia
  BHP, PPOŻ, RODO oraz epidemiologiczne organizowane przez jednostkę przyjmującą –
  terminy do ustalenia indywidualnie przez studenta.

Podania należy składać w Punkcie Informacyjnym dla Studenta:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Budynek Neurologii – parter – pok. nr 074 – tel. (41) 36-71-414,

lub na adres e-mail: dzial.administracyjny@wszzkielce.pl

Koordynatorem ds. kształcenia medycznego jest mgr MBA Izabela Łapka – kierownik Działu
Organizacyjno-Administracyjnego.

W sprawie obowiązkowego szkolenia BHP, PPOŻ, RODO oraz epidemiologicznego
należy uzgadniać wcześniej termin z:

– Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych – tel. (41) 36-71-365,

– Inspektorem ds. P.Poż. – tel. (41) 36-71-533,

– Inspektorem BHP – tel. (41) 36-71-545,

– Inspektorem Ochrony Danych – (41) 36-71-354.

 1. Podanie dla studenta ( pobierz plik .pdf )
 2. Umowa  praktyk studenckich ( pobierz plik .docx )
 3. Karta obiegowa ( pobierz plik .pdf )
 4. Podanie o zajęcia praktyczne dla opiekuna ( pobierz plik .pdf )

Informacje dla studentów


W dniu 9 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Jednym z warunków przyznania stypendium, jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: stypendia lekarskie .

Skip to content