logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Chirurgii-Dziecięcej

Pediatryczna Poradnia Urologiczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Anetstezjologiczna dla Dzieci

Skip to content