logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa

Kliniczny Oddział Neonatologii

Klinika Okulistyki

Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Klinika Otorynolaryngologii

Kliniczny Oddział Nefrologii i Transplantologii Nerek ze Stacją Dializ

Klinika Dermatologii

Kliniczny Oddział Rehabilitacji

Klinika Chorób Zakaźnych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia

Blok Operacyjny

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Endokrynologicznej

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Skip to content