logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Chorób Wewnętrznych I realizuje pełen zakres leczenia i diagnostyki w zakresie chorób wewnętrznych.

 

Kierownik oddziału: lek. med. Grzegorz Polut

Z-ca kierownika: lek. med. Wojciech Bankiet – Specjalista Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca: mgr Dorota Jabłońska

Z-ca pielęgniarki koordynującej: mgr Paulina Gawłowska

 

Oddział dysponuje 28 łóżkami rozmieszczonymi w 12 salach (1,2,3  osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym.

 

Odwiedziny chorych codziennie, w godzinach 13:00 – 16:00. Informacji o stanie zdrowia chorego udzielają: Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach: 12:00 – 13:00

 

Oddział wykonuje szereg zabiegów oraz procedur medycznych wśród których wyliczyć można:

– badanie podmiotowe i przedmiotowe,

– wykonanie EKG,

– badania dna oka,

– prowadzenie akcji reanimacyjnej,

– intubacja dotchawiczna,

– kardiowersja elektryczna,

– defibrylacja,

– nakłucie tętnicy do badania gazometrycznego,

– cewnikowanie żył centralnych,

– rozmaz,

– ocena obrazu mikroskopowego,

– biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,

– wprowadzenie zagłębnika do żołądka

 

Chorych na oddziale można odwiedzać po wizycie lekarskiej czyli od godz. 12:00.

 

Telefony:

Kierownik: (41) 36-71-526

pielęgniarka oddziałowa: (41) 36-71-229

sekretariat: (41) 36-71-536

pokój lekarski: (41) 36-71-273, (41) 303-36-23

dyżurka pielęgniarska: (41) 36-71-211

 

Skip to content