logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Chorób Wewnętrznych I prowadzi leczniczą działalność w zakresie kontraktu z NFZ. Wykonywana jest pełna diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, takich jak :
– choroby układu sercowo-naczyniowego
– choroby układu oddechowego
– choroby przewodu pokarmowego
– choroby wątroby
– zespoły metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy
– zespoły otępienne

Oddział liczy 28 łóżek rozmieszczonych w 12 salach z pełnym węzłem sanitarnym.

W oddziale znajduje się również Pracownia Echa Serca i wykonuje się badanie spirometryczne.

Oddział świadczy usługi na najwyższym poziomie, a pracę w oddziale staramy się podporządkować nadrzędnemu celowi, jakim jest dobro naszych pacjentów.

Jej niewątpliwym atutem jest nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny, ale  przede wszystkim jest nim zespół pracowników naszego oddziału, w  szczególności lekarzy i pielęgniarek o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik oddziału : lek.med. Grzegorz Polut – Specjalista Chorób Wewnętrznych
Z-ca kierownika : lek.med. Wojciech Bankiet – Specjalista Chorób Wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująca : mgr Dorota Jabłońska – Spec. Pielęgniarstwa Zachowawczego
Z-ca pielęgniarki koordynującej : mgr Paulina Gawłowska – Spec. Pielęgniarstwa Zachowawczego 

Skip to content