logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Chorób Wewnętrznych I prowadzi leczniczą działalność w zakresie kontraktu z NFZ. Wykonywana jest pełna diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, takich jak :

– choroby układu sercowo-naczyniowego

– choroby układu oddechowego

– choroby przewodu pokarmowego

– choroby wątroby

– zespoły metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy

– zespoły otępienne

Oddział liczy 28 łóżek rozmieszczonych w 12 salach z pełnym węzłem sanitarnym.

W oddziale znajduje się również Pracownia Echa Serca i wykonuje się badanie spirometryczne.

Oddział świadczy usługi na najwyższym poziomie, a pracę w oddziale staramy się podporządkować nadrzędnemu celowi, jakim jest dobro naszych pacjentów.

Jej niewątpliwym atutem jest nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny, ale przede wszystkim jest nim zespół pracowników naszego oddziału, w szczególności lekarzy i pielęgniarek o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik oddziału : lek.med. Grzegorz Polut – Specjalista Chorób Wewnętrznych

Z-ca kierownika : lek.med. Wojciech Bankiet – Specjalista Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarka Koordynująca : mgr Dorota Jabłońska – Spec. Pielęgniarstwa Zachowawczego

Z-ca pielęgniarki koordynującej : mgr Paulina Gawłowska – Spec. Pielęgniarstwa Zachowawczego

Numery telefonów:

Kierownik – (41)36-71-526
Sekretariat – (41)36-71-536
Gabinet lekarski – (41)36-71-273, (41)30-33-623
Pielęgniarka koordynująca – (41)36-71-229
Dyżurka pielęgniarek – (41)36-71-211

Skip to content