logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pełne spektrum zabiegów TAVI w WSzZ

Pierwszy w Polsce zabieg implantacji zastawki TAVI nowej generacji (samorozprężalnej), u pacjentki, która nie posiadała żadnych dostępów naczyniowych – ze względu na rozsianą miażdżycę i mały kaliber

CZYTAJ »

Apel o rozsądek nad wodą

                                           Jak co roku, lekarze i fizjoterapeuci Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują o zachowanie rozsądku i  przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa podczas

CZYTAJ »

SZPITAL W LICZBACH

1
KLINIKI
1
ODDZIAŁY
1
PORADNIE
1
GABINETY​
1
PRACOWNIE​
1
SALE ZABIEGOWE​
1
IZBY PRZYJĘĆ
1
BLOKI OPER.

Misją Szpitala jest:
PROFESJONALIZM I ŻYCZLIWOŚĆ

Placówka dąży do zapewnienia wszystkim pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie w atmosferze życzliwości i przyjaznym otoczeniu, łagodzącym cierpienie i rozłąkę z najbliższymi. Wojewódzki Szpital Zespolony rozpoczął swoją działalność w marcu 1968 roku. W swojej 40-letniej tradycji, w trakcie kolejnych gruntownych remontów przystosowany jest do wzrastających wymagań stawianych przed służbą zdrowia. W latach 1997-2000 rozbudowany został o nowe Oddziały Kardiologiczne wraz z nowymi poradniami i pracowniami diagnostycznymi, a w roku 2008 na jego bazie otwarty został jedyny w województwie świętokrzyskim Oddział Kardiochirurgiczny. Kolejnym etapem było ukończenie prac modernizacyjnych budynków powojskowych z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny przy ul. Kusocińskiego 51. W I-szym kwartale 2009 roku rozbudowano obiekt przy ul. Kościuszki 3 gdzie pacjentów przyjmuje Oddział Rehabilitacyjny.

Wszystkie nagrody są dla Szpitala i jego pracowników mobilizacją do dalszych wytężonych starań o rozwój placówki. Życzę Państwu dużo zdrowia, jeśli jednak będziecie potrzebować pomocy medycznej jestem przekonany, że w tym Szpitalu uzyskacie ją na najwyższym poziomie zgodnie z misją, która nam przyświeca.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Skip to content