logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Do zadań Koordynatora ds. Dostępności należy:

  • Monitorowanie, czy zasady dostępności w danej instytucji są przestrzegane,
  • udzielenie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, jeśli będą miały one trudności w korzystaniu z usług danej instytucji,
  • monitorowanie, czy dany podmiot zapewnia dostępność zgodnie z ustawą, opracowanie planu w celu poprawy dostępności.

 

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zadania koordynatora ds. Dostępności Plus” realizowane są przez:

Izabela Łapka – kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego

Tel.: 41 303 34 14

Skip to content