logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Komunikat dla przedstawicieli handlowych lub medycznych w związku z reklamą wyrobu medycznego lub produktu leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że w Klinikach/Oddziałach/Poradniach/Pracowniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonym w Kielcach obowiązuje zakaz odwiedzania osób uprawnionych do wystawiania recept lub innych osób wykonujących zawód medyczny przez przedstawicieli handlowych lub medycznych w związku z reklamą wyrobu medycznego lub produktu leczniczego oraz udziału przedstawicieli handlowych lub medycznych podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom WSZ.

 

Dodatkowo informujemy, że:

Spotkania przedstawiciela z personelem:

1) mogą się odbyć wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora na pisemny wniosek przedstawiciela złożonym na formularzu (wg wzoru do pobrania),

2) wymagają  uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania z personelem;

3) odbywać się mogą wyłącznie w  udostępnionej w tym celu Sali konferencyjnej w dniach: poniedziałek (w godzinach 12:30-14:30), środa (w godzinach 12:30-14:30) lub piątek (w godzinach 12:00-14:30) na podstawie umowy najmu (wg wzoru do pobrania). Zawarcie umowy oznacza wyrażenie zgody na spotkanie z personelem.

4) mogą mieć charakter spotkań indywidualnych lub grupowych.

 

Wnioski należy składać w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Budynek Neurologii – parter –  pok. nr 074  –  tel. (41) 36-71-414,

lub na adres e-mail: dzial.administracyjny@wszzkielce.pl

 

Nadzór nad spotkaniami przedstawicieli handlowych lub medycznych z personelem WSZZ Kielce pełni Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno – Administracyjnych.

 

Do pobrania:

1)    Wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie sali konferencyjnej WSZZ w celu organizacji spotkania personelu medycznego WSZ z przedstawicielem medycznym lub handlowym

2)    Umowa najmu

3)    Klauzula informacyjna dla kontrahentów (i ich reprezentantów)

Skip to content