logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach programu Polityki Zdrowotnej pn.: „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023”.

Nazwa zadania: Utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Dofinansowanie: 1 176 618,96 zł

Wartość całkowita:  1 179 833,83 zł

Data podpisania umowy z Ministrem Zdrowia: 29 września 2023 r.

Skip to content