logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup następującego sprzętu do rehabilitacji:

  • Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej
  • System do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu dla dzieci
  • Urządzenie diagnostyczno- terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
  • Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną

Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 685 950,84 zł.

Koszt całkowity zakupu: 685 950,84 zł

Skip to content