logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  1 317 418,89 PLN  na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki całkowite projektu: 1 317 418,89 PLN z czego:

  • – finansowane z budżetu państwa: 207 098,25 PLN
  • – finansowane z budżetu środków europejskich:  1 110 320,64 PLN

Głównym celem projektu jest:

Podniesienie jakości usług zdrowotnych, zniwelowanie barier architektonicznych i cyfrowych oraz wzrost kompetencji interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Cel ten realizowany będzie poprzez przygotowanie organizacyjne jednostki do obsługi pacjentów i pozostałych interesantów ze szczególnymi potrzebami, a także zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia i poprawę dostępu do istniejącej infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

Dzięki temu dofinansowaniu grupa naszych pacjentów ze szczególnymi potrzebami będzie mogła skorzystać z nowej windy, sprawniej dostać się z zewnątrz do placówki, gabinetów lekarskich, sal chorych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Nowa strona internetowa uwzględniajaca standardy WCAG 2.1 ułatwi rejestrację online, pozyskiwanie niezbędnych informacji o placówce oraz usprawnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nawigacja z wbudowaną klawiaturą brajlowską oraz aplikacją tłumacza PJM poprawi orientację pacjentów i pozwoli na sprawniejsze przemieszczanie się po Szpitalu. Udostępnione zostaną tablety z aplikacją Mówik oraz Pętle indukcyjne. Przy  punktach rejestracyjnych na SOR i wejściach do Klinik zamieszczone zostaną etykiety i tabliczki wraz z zapisami brajlowskimi.

Termin zakończenia projektu: 31.07.2023 r.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Do pobrania:

Skip to content