logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”.

Celem przedsięwzięcia jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie podmiotów leczniczych w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem.

Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 111 489,37 zł.

Koszt całkowity zakupu: 111 780,00 zł

Termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.

Skip to content