logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa zadania: Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Dofinansowanie: 496 390,66 PLN

Całkowita wartość: 496 390,66 PLN

Data podpisania umowy: październik 2023 r.”

Skip to content