logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych: zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów lub złożonych, unaczynionych przeszczepów wielotkankowych w celach transplantacyjnych w 2020 r. w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2021 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Cel projektu: zakup 2 pojemników do przechowywania i transportu nerki

Grupa docelowa: pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach

Efekty: Usprawnienie organizacji pracy i jakości usług. Zwiększenie zasięgu świadczonych usług.

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

Czas realizacji: III kwartał 2020 roku

Wartość projektu: -wartość całkowita 6 798,00 zł, – wartość dofinansowana w 2020 roku z Ministerstwa Zdrowia 5 778,30 zł.

Projekt zakończony

Skip to content