logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i lecenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Cel projektu: Zakup Aparatu USG z możliwością echokardiografii.

Grupa docelowa: pacjenci WSzZ objęci rehabilitacją kardiologiczną.

Efekty: Poprawa poziomu świadczeń zdrowotnych wyrażona jakością przeprowadzonych badań, poprawa profilaktyki stanu zdrowia pacjentów WSzZ, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie, ograniczenie terytorialne dysproporcji w lokalnej infrastrukturze ochrony zdrowia.

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Rehabilitacji Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Kielce ul.Tadeusza Kościuszki 3, 25-001 Kielce

Czas realizacji: IV kwartał 2020.

Wartość projektu: – wartość całkowita 230 248,00zł,

– wartość dofinansowania w roku 2020 z Ministerstwa Zdrowia 229
442,13zł

Projekt zakończony

Skip to content