logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021”.

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup
aparatu USG z opcją Duplex.

Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 242 384,36 zł.

Koszt całkowity zakupu: 243 016,20 zł

Termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.

Skip to content