logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

szpital zdjecie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś priorytetowa 7 Usługi publiczne Informacje ogólne: Nazwa: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Rehabilitacji ul. Kościuszki 3 Kielce Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Czas realizacji: • rozpoczęcie 22.11.2019r. • […]

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

wirus fotografia ilustracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Europejski Fundusz Społeczny Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: całkowita […]

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

szpital Kielce grafika

    Informacje ogólne: Nazwa: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, ul. Artwińskiego 1, ul. Radiowa 7 Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Czas realizacji: Okres realizacji projektu: od 2016-07-12 do 2022-08-31 Wartość projektu: – wartość całkowita: 11 114 881,00  zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 6 082 566,41 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: […]

Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

wózek dzieciecy grafika

Informacje ogólne: Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: IV kw. 2020 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 1 645 589,19 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 1 393 455,31 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 180 000,00 […]

Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego

Szpital w Kielcach zdjecie

Informacje ogólne: Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 2 121 756,48 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł – wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa […]

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Informacje ogólne: Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 301 163,26 – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł Cele projektu i planowane efekty: […]

Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Informacje ogólne: Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: 30.06.2022r Wartość projektu: – wartość całkowita: 40 260 480,76 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 34 092 437,68 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 246 419,89 zł   […]

Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

Informacje ogólne: Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: I kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 8 488 017,90 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 […]

Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 434 782,97 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 613 635,94 zł Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu […]

Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

I. Informacje ogólne: Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem. Czas realizacji:   I kw. 2019 r. Wartość: – całkowita:   12 796 216,05 zł – dofinansowania z Unii Europejskiej:  do 8.499 999,99 zł         – dotacji […]

Skip to content