logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. Konkurs 2023.01 Nazwa zadania: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP OSŁON RADIOLOGICZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Dofinansowanie: 174 242,16 zł Wartość całkowita:  217 802,70 zł Data podpisania umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: 26 marca 2024 r.

Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Działanie 12.1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Informacje ogólne: Nazwa: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii I Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KielceLider Projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Partner Projektu: Wojewódzki Szpital Zespolony […]

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Kielcach  o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany i wyposażony obiekt o powierzchni nie mniejszej niż 573 m2. Znajdować się w nim będą między innymi: sala przedporodowa, sale porodów rodzinnych 1- stanowiskowe, sala porodów rodzinnych 2-stanowiskowa, sala porodów rodzinnych wyposażona w wannę do porodów, sala do cięć cesarskich oraz zaplecze socjalno-biurowe, gabinety lekarskie, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, pokoje pielęgniarek i inne. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia standardu opieki […]

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – II”

logo Szpital w Kielcach

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” (nazwa skrócona „InPlaMed-II”). Głównym celem projektu jest wzrost interoperacyjności i kompatybilności systemów informatycznych, poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój […]

Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

szpital zdjecie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś priorytetowa 7 Usługi publiczne Informacje ogólne: Nazwa: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Rehabilitacji ul. Kościuszki 3 Kielce Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Czas realizacji: • rozpoczęcie 22.11.2019r. • […]

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

wirus fotografia ilustracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Europejski Fundusz Społeczny Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: całkowita […]

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

szpital Kielce grafika

    Informacje ogólne: Nazwa: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, ul. Artwińskiego 1, ul. Radiowa 7 Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Czas realizacji: Okres realizacji projektu: od 2016-07-12 do 2022-08-31 Wartość projektu: – wartość całkowita: 11 114 881,00  zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 6 082 566,41 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: […]

Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

wózek dzieciecy grafika

Informacje ogólne: Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: IV kw. 2020 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 1 645 589,19 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 1 393 455,31 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 180 000,00 […]

Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego

Szpital w Kielcach zdjecie

Informacje ogólne: Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 2 121 756,48 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł – wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa […]

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Informacje ogólne: Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 301 163,26 – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł Cele projektu i planowane efekty: […]

Skip to content