logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 

 

Informacje ogólne:

Nazwa: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, ul. Artwińskiego 1, ul. Radiowa 7

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Czas realizacji:

 • Okres realizacji projektu: od 2016-07-12 do 2022-08-31

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 11 114 881,00  zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 6 082 566,41 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 068 533,78 zł

Cele projektu i planowane efekty: poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez modernizację instalacji oświetlenia, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych produkującej energię elektryczną na potrzeby własne.

Zakres projektu:

– prace termomodernizacyjne wynikające z audytów energetycznych 5 budynków tj.:

 • Przychodnia Przyszpitalna  (Sportowa) – ul. Artwińskiego 1,
 • Medycyna Sądowa i Prosektorium – ul. Radiowa 7,
 • Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45,
 • Świętokrzyskie Centrum Kardiologii – ul. Grunwaldzka 45,
 • Przychodnia Przyszpitalna – ul. Grunwaldzka 45,

polegające m.in. na:

 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • dociepleniu i wymianie pokrycia dachu i stropodachu,
 • dociepleniu elewacji zewnętrznych i wykonaniu wypraw tynkarskich,
 • modernizacji instalacji oświetlenia,
 • montażu instalacji fotowoltaiki,
 • wymianie drzwi zewnętrznych,
 • ociepleniu stropu poddasza, ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic, ścian w gruncie,
 • wymianie okien,
 • wymianie fasady aluminiowej,
 • wymianie drzwi zewnętrznych.

Cele projektu i planowane efekty: poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez modernizację instalacji oświetlenia, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych produkującej energię elektryczną na potrzeby własne.

Galeria:

 • Projekt pn.„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym  oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Skip to content