logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: IV kw. 2020 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 1 645 589,19 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 1 393 455,31 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 180 000,00 zł

Cele projektu i planowane efekty: poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych prowadzące do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej leczeniu położniczych i ginekologicznych jednostek chorobowych o istotnym znaczeniu dla regionu

Zakres projektu:

– zakup wyposażenia / sprzętu medycznego:

* kardiotokograf – 12 szt.

* kardiomonitor – 8 szt.

* rejestrator ciśnieniowy – Holter – 4 szt.

* łózka dwusegmentowe dla pacjentek – 70 szt.

* skaner naczyniowy – 1 szt.

* pompy infuzyjne – 6 szt.

* pulsoksymetr z czujnikiem  – 4 szt.

* pulsoksymetr z nieinwazyjnym pomiarem hemoglobiny – 1 szt.

* ultradźwiękowy detektor tętna – 6 szt.

– roboty budowlano-montażowe:

* wykonanie wentylacji i klimatyzacji

* malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej

Projekt „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content