logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XII „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”

Działanie 12.1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU

Informacje ogólne:

Nazwa: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii I Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Lider Projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Partner Projektu: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Okres realizacji : 23.12.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 12 842 257,80 zł

Wartośc dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 299 669,30 zł

Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 887 000,00 zł

Cel Projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT – UE

Zakres Projektu:

1. Budowa Wymiennikowni W1, W2.

2. Budowa instalacji wewnętrznych na terenie WSZZ.

3. Budowa wodnej kotłowni gazowej.

4. Wymiana kotłów warzelnych parowych na gazowe.

5. Montaż sterylizatora elektrycznego wraz z wewnętrznymi instalacjami.

6. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem oraz nadzorem autorskim.

7. Promocja Projektu.

Skip to content