logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego

Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: II kw. 2019 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 2 121 756,48 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł

– wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku: 170 000,00 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku: 139 000,00 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczenia niepłodności.

W ramach projektu przewiduje się m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj.:

– histeroskopu – 1

– laparoskopu -1

– aparatu USG 3 D – 1

W ramach umowy na dofinansowanie z Ministerstwem Zdrowia dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach interwencji: utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, tj.:

– analizatora CASA -1,

– mikroskopu odwróconego kontrastowo-fazowego  z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników i z możliwością archiwizacji -1,

– mikroskopu fluorescencyjnego z oprzyrządowaniem – 1,

– kamery do mikroskopu fluorescencyjnego -1,

– zamrażalki do programowalnego zamrażania plemników – 1,

– chłodziarko – zamrażalki do programowalnego zamrażania plemników -1,

– wirówki cytologicznej – 1,

– mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego -1,

– mikrotomu rotacyjnego -1,

– redystylatora elektrycznego -1,

– komór do diagnostyki nasienia -1,

– analizatora biochemicznego -1,

Projekt przewidywał także przystosowanie pomieszczeń laboratorium andrologicznego (seminologicznego) – roboty ogólnobudowlane oraz wyposażenie w meble.

Projekt jest elementem realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020. W ramach programu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonych w Kielcach utworzony został referencyjny ośrodek leczenia niepłodności o III stopniu referencyjności.

Projekt „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2.  Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Galeria zdjęć – ośrodek leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach:

Skip to content