logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. Konkurs 2023.01

Nazwa zadania: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP OSŁON RADIOLOGICZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Dofinansowanie: 174 242,16 zł

Wartość całkowita:  217 802,70 zł

Data podpisania umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: 26 marca 2024 r.

Skip to content