logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Oś priorytetowa 7 Usługi publiczne

 

Informacje ogólne:

Nazwa: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach
Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Rehabilitacji ul. Kościuszki 3
Kielce
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Czas realizacji:

• rozpoczęcie 22.11.2019r.
• zakończenie 31.08.2023r.

Wartość projektu:

• całkowita wartość projektu – 852 727,91 PLN
• wartość dofinansowania z Unii Europejskiej – 632 437,60 PLN
• wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 173 152,00 PLN

 

Cel projektu:

• wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowszy, wyposażony w szybsze i bardziej precyzyjne funkcjonalności,
• usunięcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie wieloletniego działania placówki oraz pomalowanie pomieszczeń, stolarki drzwiowej,
• zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych,
• zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej leczeniu rehabilitacyjnych jednostek chorobowych.

 

Zakres projektu:

• Roboty budowlane
• Malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej oraz drobne prace budowlane
• Zakup wyposażenia
• Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej – 1 kpl.
• Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej – 1kpl.
• Karty pamięci do elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej – 10szt.
• Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową -2szt.
• Rower treningowy – 1szt.
• Lampa do leczenia światłem spolaryzowanym -1szt.
• Zestaw komputerowy – 15szt.
• Stół terapeutyczny z pilotem – 2szt.
• Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki -1szt.
• Aparat do elektroterapii 4 kanałowy – 1szt.
• Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem -2szt.
• Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi -1szt.
• Wanna do masażu wirowego kończyn górnych -1szt.
• Podnośnik do przenoszenia chorych -1szt.
• Aparat do EKG -1szt.
• Aparat do elektrostymulacji i badań sEMG -1kpl.
• Łóżko wodne -1szt.
• Wózek do transportu pacjenta -3szt.
• Ergometr eliptyczny -1szt.

Skip to content