logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: II kw. 2019 roku

 

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 301 163,26

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

W ramach projektu przewiduje się m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj.:

– defibrylatorów – 2

– USG -1

– aparatu do znieczulania – 1

– zestawów do intubacji i wentylacji – 2

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Skip to content