Fundusze Ministerstwa Zdrowia

11 października 2022

          Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  1 317 418,89 PLN  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki całkowite projektu: 1 317 418,89 PLN z czego:

  • – finansowane z budżetu państwa: 207 098,25 PLN
  • – finansowane z budżetu środków europejskich:  1 110 320,64 PLN

  Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości usług zdrowotnych, zniwelowanie barier architektonicznych i cyfrowych oraz wzrost kompetencji interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Cel ten...

Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki
22 lutego 2022

  Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup następującego sprzętu do rehabilitacji:  

  • Urządzenie do zautymatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej
  • System do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu dla dzieci
  • Urządzenie diagnostyczno- terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
  • Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną

  Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 685 950,84 zł. Koszt całkowity zakupu: 685 950,84 zł

...
Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki
10 grudnia 2021

   

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”.

Celem przedsięwzięcia jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehab...

Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki
10 grudnia 2021

   

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021”.

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zostało przeznaczone na zakup aparatu USG z opcją Duplex.

Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 242 384,36 zł.

Koszt całkowity zakupu: 243 016,20 zł

Termin realizacji projektu do 31.12.2021 ...

Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki
22 kwietnia 2021

Informacje ogólne: Nazwa: Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych: zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów lub złożonych, unaczynionych przeszczepów wielotkankowych w celach transplantacyjnych w 2020 r. w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2021 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Cel projektu: zakup 2 pojemników do przechowywania i transportu nerki Grupa docelowa: pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach Efekty: Usprawnienie organizacji pracy i jakości usług. Zwiększenie zasięgu świadczonych usług. Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkolog...

Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki
22 kwietnia 2021

Informacje ogólne: Nazwa: Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i lecenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. Cel projektu: Zakup Aparatu USG z możliwością echokardiografii. Grupa docelowa: pacjenci WSzZ objęci rehabilitacją kardiologiczną. Efekty: Poprawa poziomu świadczeń zdrowotnych wyrażona jakością przeprowadzonych badań, poprawa profilaktyki stanu zdrowia pacjentów WSzZ, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie, ograniczenie terytorialne dysproporcji w lokalnej infrastrukturze ochrony zdrowia. Lokalizacja: Opublikowano w projekty ministerstwo zdrowia przez Dział Informatyki