Wcześniaki na Czarnowie. 14 listopada akcja bezpłatnych badań

13 listopada 2015

Ponad 30 wcześniaków mają 14 listopada przebadać specjaliści z Kliniki Neonatologii i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ten sposób, lekarze z placówki chcą podkreślić obchodzony 17 listopada Światowy Dzień Wcześniaka. Dzieci urodzone przedwcześnie, w różnym wieku, konsultować będą: neonatolog Grażyna Pazera, kardiolog Wioletta Korzeluch, pulmonolog Elżbieta Kołodziej, endokrynolog Ewa Piątkowska, fizjoterapeuta Wojciech Kiebzak oraz radiolodzy: Piotr Cierniak i Arkadiusz Kozera. Z okazji święta, neonatolog Aleksandra Gładyś-Jakubczyk udzielać będzie porad laktacyjnych wszystkim mamom przebywającym w Klinice Neonatologii WSzZ. Na badania, w ramach akcji, trzeba było się wcześniej zapisać. W organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest także Agnieszka Jakubczyk – oddziałowa Kliniki Neonatologii WSzZ. W kilku miejscach w szpitalu, w tym w budynku głównym i w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, można od czwartku oglądać zdjęcia wcześniaków urodzonych na Czarnowie. Rozłożone są także, poświęcone tej tematyce, dodatki do Gazety Wyborczej, wydane w czerwcu bieżącego roku, z okazji Zjazdu Wcześniaków. Do obchodów Światowego Dnia Wcześniaka włączy się również Galeria Echo w Kielcach, która 17 listopada ma być podświetlona kolorem fioletowym, który symboliz...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 listopada 2015

Świętokrzyskie Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce pod względem liczby zastosowanych aktyliz i trombektomii w leczeniu udarów niedokrwiennych mózgu. Profilaktyce i zastosowaniu tych metod poświęcone było szkolenie zorganizowane dla kadry medycznej w Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Udar mózgu to choroba zagrażająca życiu. Z tego powodu umiera 25 procent chorych, kolejne zaledwie 25 procent ma szansę na powrót do pełnej sprawności lub na niewielki deficyt neurologiczny. Do 4,5 godziny od wystąpienia udaru choremu można podać lek trombolityczny i w ten sposób udrożnić naczynia. Ewa Kołodziejska – kierownik Świętokrzyskiego Centrum Neurologii przedstawiła w trakcie konferencji dane, z których wynika, że według Narodowego Funduszu Zdrowia, w I półroczu 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach aktylizy podano 99 pacjentom, co jest najlepszym wynikiem w kraju. Na drugim miejscu plasuje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia NMP w Częstochowie z 93 aktylizami. Jeśli pacjent nie kwalifikuje się do podania leku, bądź ta forma leczenia nie zadziałała, w WSzZ od października 2014 roku, u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu rozważana jest mechaniczna trombektomia, czyli usuwanie zakrzepu bezpośrednio z tętnic mózgowych. Takich zabiegów w ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 listopada 2015

Badanie poziomu zadowolenia pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety – to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta, który ruszył w czwartek, 5 listopada w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które potrwa do końca listopada. „Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może to być jedno z kryteriów umożliwiające dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych placówek. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać – w miarę możliwości – przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych. Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 listopada 2015

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach planowane jest wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść. Dyrekcja placówki, 6 listopada, poinformowała o tym przedstawicieli Związków Zawodowych. Z PDO będą mogli skorzystać pracownicy szpitala zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do programu będzie można przystępować dobrowolnie. PDO nie będzie dotyczył pracowników, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, są zatrudnieni na czas określony lub na podstawie umów cywilno – prawnych. Program nie obejmie również zatrudnionych w WSzZ kobiet, urodzonych do 31 grudnia 1952 roku i pracowników – mężczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1947 roku. Deklaracje o chęci skorzystania z programu będzie można składać u dyrektora od 9 do 20 listopada br.. Okres ten, jeśli zajdzie taka konieczność, zostanie wydłużony bądź dyrekcja wskaże dodatkowy termin jego realizacji. Decyzje o włączeniu pracownika do PDO, zostaną podjęte z zachowaniem dbałości o prawidłowość funkcjonowania szpitala. Pod uwagę wzięte zostaną również kwalifikacje i kompetencje danej, a także inne interesy ekonomiczne i organizacyjne placówki. Pracownikowi, który zostanie objęty PDO, przysługiwać będzie odprawa pieniężna i rekompensata oraz nagroda jubileuszowa, jeżeli osoba nabędzie do niej prawa w ciągu roku od daty rozwiązan...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 listopada 2015

W Kielcach, w obecności uznanych autorytetów w dziedzinie chirurgii i urologii dziecięcej z Polski, uroczyście otwarto Klinikę Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Oddział, od września działa w nowym obiekcie na kieleckim Czarnowie. 4 listopada, w klinice, symbolicznie przecięto wstęgę i tym samym zapoczątkowano nowy etap w jej funkcjonowaniu. Profesor Janusz Bohosiewicz – konsultant krajowy ds. chirurgii dziecięcej przyznał, że kielecka klinika to oddział, który ma bardzo długie tradycje, jest otwarty i od zawsze liczył się na mapie polskiej chirurgii dziecięcej. – Chcemy się pochwalić tym co tutaj mamy – powiedział w trakcie otwarcia Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, który podkreślił dobrą organizację kliniki w nowej siedzibie i to, że ta posiada do dyspozycji sprzęt unikatowy w skali kraju. Doktor Przemysław Wolak, szef oddziału poinformował, że chirurdzy dziecięcy z Kielc mają m.in. możliwość przeprowadzania operacji laparoskopowych w trójwymiarze i leczenia dzieci za pomocą laserów. Zastosowanie światła w medycynie może być bardzo szerokie. – Głównie nastawiamy się na leczenie zmian naczyniowych skóry, blizn pooparzeniowych. Lasery będziemy też wykorzystywać do kruszenia ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 listopada 2015
 Niebezpieczna substancja pojawiła się na parterze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Na oddziale neurologiczno – infekcyjnym konieczna była ewakuacja pacjentów i części personelu. Brzmi groźnie….ale były to tylko ćwiczenia służb.
...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
17 września 2015

Milion 300 tysięcy złotych na doposażenie sali hybrydowej przyznało Ministerstwo Zdrowia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. To informacja bardzo ważna, nie tylko dla szpitala, ale i mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego. Utworzenie sali hybrydowej w lecznicy na kieleckim Czarnowie pozwoli na wyrównanie dysproporcji między regionami Polski, w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z: chirurgii naczyniowej, zabiegów kardiochirurgicznych, edowaskularnych oraz kardiologii interwencyjnej. Salą hybrydową nazywamy salę operacyjną wyposażoną w cyfrowy angiograf do badania serca i naczyń. – W takim miejscu można wykonywać bardzo skomplikowane operacje, łączące otwartą chirurgię naczyniową, z chirurgią wewnątrznaczyniową. To zabiegi, których złożoność zdecydowanie bardziej przewyższa te, jakie można wykonywać na tak zwanym ramieniu C, czyli mobilnym aparacie rentgenowskim, którym dysponujemy w tej chwili – informuje doktor Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szef oddziału dodaje, że dzięki sali hybrydowej, lekarze będą mogli operować z większą precyzją, a tym samym wzrośnie margines bezpieczeństwa dla pacjentów. Poza tym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach możliwe będzie rozszerzenie s...

Opublikowano w aktualnosci przez Dział Informatyki
15 września 2015

Ponad 100 osób wzięło udział w Wielkim Charytatywnym Maratonie Zumby, który zorganizowały w Kielcach założycielki Fundacji ” Kochaj Mnie…Po Prostu”. Organizacja pomaga rodzinom wcześniaków, maluchów z różnymi chorobami genetycznymi. W zarządzie fundacji działają: Aleksandra Gładyś – Jakubczyk lekarz Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Karina Zaczkowska – mama wcześniaka urodzonego w 24 tygodniu ciąży, w lecznicy na Czarnowie. Adaś ważył 670 gram, ma porażenie dziecięce. Aleksandra Gładyś – Jakubczyk jest mamą Olusia z zespołem Downa. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, działa grupa wsparcia dla rodzin wcześniaków, z całego regionu świętokrzyskiego. Jej spotkania odbywają się w każdy, drugi czwartek miesiąca, o godzinie 15, w sali konferencyjnej szpitala. Konsultacji w razie potrzeby udzielają specjaliści z Kliniki Neonatologii WSzZ. Dochód z Charytatywnego Maratonu Zumby zostanie przekazany na cele statutowe organizacji. Więcej o fundacji można przeczytać na www.kochajmniepoprostu.pl Klinika Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach to oddział gdzie leczone są najtrudniejsze przypadki z całego województwa świętokrzyskiego. To tu ratowane są noworodki często w stanach zagrożenia życia.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Dział Informatyki
15 września 2015

Osoby nietrzeźwe wciąż dezorganizują pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Są nawet rekordziści, którzy w stanie upojenia alkoholowego przyjeżdżają tu kilka razy w tygodniu. Wielu z nich jest agresywnych. Jak informuje doktor Dorota Adamczyk-Krupska, szefowa SOR w WSzZ, dobowo na jedyny w Kielcach Oddział Ratunkowy trafia średnio nawet ponad 200 pacjentów, w różnych stanach. Z tego cześć to pijani. W nocy z 11 na 12 sierpnia na SOR przywieziono 87 osób, w tym były ofiary 10 wypadków drogowych, a pijanych było 6. Kilkanaście godzin później, w nocy z 12 na 13 sierpnia, od godziny 19 do 7 rano, spośród 70 przyjętych osób, byli m.in.: ranni w 9 wypadkach drogowych i 10 nietrzeźwych. – Każdego pijanego trzeba zbadać, w pełni zdiagnozować, umyć, a czasami dla bezpieczeństwa jego i otoczenia, unieruchomić. Personel jest obciążony dodatkowymi czynnościami przy nietrzeźwych i nie może poświecić tego czasu innym pacjentom – często w stanach zagrożenia życia – mówi Dorota Adamczyk – Krupska. Pijani bywają bardzo agresywni. Od miesięcy na zwolnieniu przebywa jeden z ratowników SOR na kieleckim Czarnowie, któremu nietrzeźwy pacjent złamał rękę. Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje, że w 2014 roku, policj...

Opublikowano w aktualnosci przez Dział Informatyki