logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach potrzebuje wsparcia finansowego. Działalność oddziału ma ogromne znaczenie dla mieszkańców regionu. Zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu chirurgii naczyniowej jest tak duże, że przyznany kontrakt okazał się zbyt niski w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Jarosław Miszczuk – kierownik  Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ podkreśla, że kierowany przez niego oddział obsługuje w trybie ostrodyżurowym połowę populacji województwa świętokrzyskiego. Ma to związek m.in z centralnym położeniem kliniki.

– Robimy około 1000 zabiegów rocznie, z czego połowę metodami wewnątrznaczyniowymi, czyli mało inwazyjnymi, co świadczy o nowoczesności leczenia – przekonuje Jarosław Miszczuk i dodaje, że w ciągu 1,5 roku jego zespół wszczepił około 150 stentgraftów, w tym kilka techniką kominową, która nie jest realizowana w żadnym innym ośrodku w województwie świętokrzyskim.

Większość zabiegów wykonywanych w klinice, bo około 75 procent, to operacje w stanach zagrożenia życia. – Część zabiegów jest takich, że można odwlec je o dwa, trzy dni, ale nie o dwa tygodnie, bo wówczas chory straci nogę – podkreśla Jarosław Miszczuk. Doktor opowiada też o dylematach, dotyczących tego, czy lekarz może odesłać do domu chorego z 7 centymetrowym tętniakiem, gdy ryzyko jego pęknięcia waha się w granicach 60-70 procent.
Z uwagi na fakt, że większość pacjentów na chirurgię naczyniową WSzZ jest przyjmowanych w trybie pilnym, kontrakt przyznany na leczenie, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na te świadczenia, został skonsumowany w całości już na początku czerwca!

Na koniec maja w kolejce do Poradni Chirurgii Naczyniowej w WSzZ było 260 pacjentów w stanach stabilnych. Średni czas oczekiwania na wizytę wynosił 160 dni.

Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach posiada akredytację do szkolenia lekarzy w tej specjalizacji i obecnie dysponuje trzema specjalizantami. Oddział jest również w trakcie zdobywania akredytacji, by szkolić lekarzy w dziedzinie angiologii.

W zespole kliniki znajduje się m.in.: jeden z najbardziej uznanych specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej w kraju z tytułem profesora oraz doktor habilitowany – autorytet w dziedzinie radiologii zabiegowej i trzech doktorów nauk medycznych.

Trudności finansowe kliniki wpływają na ogólną kondycję szpitala. Dyrekcja rozważa różne scenariusze. Trwają rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. O pomoc proszone były również władze regionu, tak by możliwe było dalsze funkcjonowanie tego niezwykle ważnego oddziału.

 

Skip to content