logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przygotowują się do odbywających się w Krakowie, w ostatnim tygodniu lipca, Światowych Dni Młodzieży. Od połowy przyszłego tygodnia, także w Kielcach będzie przebywać kilka tysięcy pielgrzymów i planowane są liczne imprezy religijne.

 

Personel medyczny WSzZ już w kwietniu, zarządzeniem dyrektora, został poinformowany o konieczności wzmożonej gotowości do pracy, w czasie Światowych Dni Młodzieży. Kierownictwo oddziałów zostało zobowiązane do takiego planowania urlopów, by na miejscu pozostała wystarczająca liczba pracowników, która zapewni opiekę ewentualnej, większej liczbie pacjentów. Pracownicy szpitala zostali również uprzedzeni że, jeśli zajdzie taka konieczność, zostaną odwołani z urlopów. W czasie ŚDM i wydarzeń religijnych w regionie, popołudniowe dyżury pełnić będzie administracja szpitala.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, na wewnętrznej stronie WSzZ, zamieszczone zostały, z poleceniem ich wdrożenia „Procedury postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego/masowego”. Zasady te opracował konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny. Dokumenty trafiły do kierowników wszystkich oddziałów. Na stonie internetowej szpitala zostaną także opublikowane informacje na temat zasad korzystania z bezpłatnej opieki medycznej dla osób spoza Polski.

Poszczególne kliniki WSzZ do ewentualnej, zwiększonej liczby pacjentów przygotowują się we własnym zakresie. Przykładowo, w Klinice Chorób Zakaźnych, w lipcu mają zostać wstrzymane planowe przyjęcia, tak by wolna była połowa łóżek. – Ze względu na ogromne skupisko ludzi, przebywające, w różnych warunkach może dojść do większej liczby zachorowań – przyznaje profesor Wiesław Kryczka – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych WSzZ.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest możliwość elastycznego dysponowania łóżkami, wykorzystania potencjału tych oddziałów, które nie mają 100 procentowego obłożenia.

Szpital dostosowuje się do zaleceń wszystkich instytucji, bezpośrednio zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży, w tym m.in. Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który integruje odpowiednie służby i monitoruje właściwe przygotowanie imprez organizowanych w regionie.

– Jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie – przekonuje Andrzej Domański, dyrektor WSzZ.

Skip to content