logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży przypominamy o zasadach leczenia pacjentów spoza granic Polski.

Obcokrajowców do bezpłatnego leczenia, w stanach nagłych, upoważnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (chodzi o mieszkańców Unii Europejskiej i państw EFTA) lub Karta Polaka (dotyczy cudzoziemców spoza UE).

Pacjentom w stanach nagłych, nie można odmówić pomocy. Jeśli chory nie ma przy sobie EKUZ, powinien skontaktować się z odpowiednikiem polskiego NFZ, który wyda certyfikat zastępujący te kartę.

Na podstawie EKUZ lub Karty Polaka są również w sytuacjach nagłych leczone kobiety ciężarne.

Jeśli pacjent – obcokrajowiec, musi być przyjęty do szpitala, a nie posiada dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, chory ma co najmniej tydzień, a w szczególnych przypadkach i więcej, by dostarczyć potwierdzenie odprowadzania składek w państwie, w którym to robi.

Mieszkańcy państw spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA, którzy nie posiadają Karty Polaka, koszty leczenia w Polsce muszą uiścić z własnej kieszeni i później starać się o zwrot nakładów z firmy ubezpieczeniowej.

Information concerning The European Health Insurance Card: 

https://www.ukehic.com/european-health-insurance-card-explained/

Poniżej link do strony internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie znaleźć można przygotowane przez pogotowie, karty medycznego wywiadu pacjenta, wraz ze słownikiem w ośmiu językach obcych oraz w języku polskim. Mają charakter uniwersalny i mogą być wykorzystywane w kontaktach z obcokrajowcami, którzy wymagają opieki medycznej.

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/ratownictwo-medyczne/planprm/10826,Karty-wywiadu-medycznego-w-jezykach-obcych.html

 

Skip to content