Alergolog dziecięcy przyjmuje w nowym miejscu

18 stycznia 2018

Pediatryczna Poradnia Alergologiczna zmieniła lokalizację. Alergolog dziecięcy przyjmuje obecnie w pokoju 1-50, na parterze pawilonu G. Obiekt jest zlokalizowany za Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Aby skontaktować się z poradnią należy wybrać numery telefonów: 41 33 58 718 41 33 58 795 41 34 58 553 41 34 56 325 A następnie numer wewnętrzny 44 (kontakt do gabinetu lekarskiego), bądź wewnętrzny 18 (numer do gabinetu zabiegowego).

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
17 stycznia 2018

– Interna jest królową medycyny – podkreśla dr hab. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK zachęcając w ten sposób lekarzy do podjęcia pracy w kierowanej przez siebie Klinice Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Do zespołu, mogą dołączyć zarówno lekarze specjaliści, jak i rezydenci chcący specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych. W klinice, jak informuje profesor Siudak, są obecnie wolne miejsca specjalizacyjne. – Młodym lekarzom możemy zaoferować możliwość pracy w bardzo doświadczonym zespole, w placówce z pełnym zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym – wylicza kierownik, która zwraca też uwagę, że interna została uznana za specjalizację tzw. deficytową, w efekcie czego Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dodatkowe środki na wynagrodzenia dla rezydentów w tej specjalności. Profesor zwraca uwagę, że w obrębie kliniki, lekarze mają możliwość pełnego rozwoju naukowego, w tym uzyskiwania wyższych stopni naukowych (doktorat), a także dodatkowych specjalizacji np. z diabetologii. – Internistów brakuje i będzie brakować, co już widać w całej Polsce. Jest to specjalizacja bardzo pożądana, a do tego interniści mają możliwość pracy np. w POZ – wylicza zalety specjalizowania się w tej dziedzinie Zbigniew Siudak. W Klinice Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach j...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
15 stycznia 2018

2398,48 – to kwota jaką udało się zebrać w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w trakcie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zostały już przekazane do banku, skąd trafią na konto Fundacji. Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy!    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
14 stycznia 2018

Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wzięli udział w akcji bezpłatnych badań, w trakcie której zbierano pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szpitalu trwa zbiórka dla WOŚP. W części oddziałów ustawione są stacjonarne, orkiestrowe puszki! W akacji badań, tak jak w latach ubiegłych, wzięła udział kardiolog dziecięcy Wioletta Korzeluch, która zawsze uczestniczy w Finałach WOŚP wspólnie z pielęgniarką Justyną Czyżyk. Poradnia w której pracują dysponuje aparatem do EKG, który otrzymała od Orkiestry. – Każdy sprzęt jest ważny i potrzebny, bo medycyna częściowo opiera się na aparaturze – stwierdziła Wioletta Korzeluch.

W ostatnich latach, WOŚP hojnie wsparła m.in.: Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespol...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
12 stycznia 2018

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest już gotowy do 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W placówce działa sztab zamknięty Fundacji. Puszki do których można wrzucać datki dla WOŚP ustawione zostały na wszystkich oddziałach w pawilonie pediatrycznym oraz na dziecięcej Izbie Przyjęć, a także na Oddziałach: Onkologii Dziecięcej oraz Endokrynologiczno-Diabetologicznym w pawilonie G. Pieniądze zbierane będą na Izbie Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz w budynku głównym szpitala w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Klinice Neonatologii, Klinice Chirurgii Naczyniowej oraz w Klinice Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a także w szpitalnej stołówce. Z inicjatywy szpitala, dzięki uprzejmości firmy Impel, w dniu finału, 14 stycznia, na ulicy Sienkiewicza, w sąsiedztwie sceny Starostwa Powiatowego, w zamian za datki dla WOŚP, rozdawana będzie grochówka. W dniu 26. Finału, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach odbędzie się również akcja badań. Z konsultacji będą mogli skorzystać jedynie pacjenci, wcześniej zarejestrowani.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
9 stycznia 2018

Sprzęt o wartości prawie 1,5 miliona złotych mógł zakupić Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dzięki dotacji celowej, otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia. Resort przekazał pieniądze na zakup aparatury dla: Kliniki Neonatologii, w tym Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz dla Klinik: Chirurgii Dziecięcej i Pediatrii. Na liście zakupionej aparatury znalazły się: inkubatory hybrydowe, inkubator transportowy, respiratory, kardiomonitory wieloczynnościowe, infant flow, pompy infuzyjne, strzykawkowe oraz infuzyjne, przepływowe, neuromonitoring, stymulator nerwów, gastroskop oraz aparat do pH-metrii przełyku z impedancją. – Łączna kwota dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia wyniosła ponad 1 mln 477 tys. zł., a całkowita wartość zakupów ponad 1 mln. 484 tys. zł. – informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Kierownicy klinik podkreślają, że sprzęt, który można było kupić dzięki pieniądzom z resortu zdrowia jest niezbędny. – Rodzi się coraz więcej noworodków, w stanach wymagających monitorowania funkcji życiowych – podkreśla Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii WSzZ. Jak dodaje, nowoczesna aparatura zapewnia dziecku większe bezpieczeństwo, a lekarzom lepszy komfort pracy. Grzegorz Tokarski, kierujący pracą Pa...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 stycznia 2018

Prof. UJK, dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC jest od nowego roku kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarz związany dotychczas ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie jest rodowitym kielczaninem. Profesor Zbigniew Siudak w 2004 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie rozpoczął pracę na oddziale kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego. W 2009 roku uzyskał doktorat, a sześć lat później habilitację. Profesor komentując powrót do Kielc i rozpoczęcie pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, żartuje, że urodził się nawet w tej placówce, więc jego związek ze Szpitalem jest szczególny. Specjalista zapowiada kontynuację profilu leczniczego, realizowanego w Klinice Chorób Wewnętrznych. – Z naciskiem na to, że oddział ma akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu zarówno chorób wewnętrznych, jak i diabetologii – podkreśla Zbigniew Siudak. Profesor przypomina, że w klinice pracuje już kilku internistów ze specjalizacjami szczegółowym: są diabetolodzy, reumatolog, kardiolog. Nowy szef nie wyklucza, że do grona tego dołączą : gastrolodzy czy hematolodzy. Ważnym elementem działalności kliniki ma być także profil naukowy. W oddziale szkoleni będą studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 stycznia 2018

Zbiórka pieniędzy, akcja bezpłatnych badań i rozdawania grochówki – w taki sposób Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 14 stycznia br., weźmie udział w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szpitalu – wzorem lat ubiegłych – działał będzie sztab, w ramach którego zbierane będą pieniądze na rzecz WOŚP. Stacjonarne skarbony wystawione zostaną m.in. na wszystkich oddziałach pediatrycznych. 14 stycznia, w godzinach 9-14, przeprowadzona zostanie również akcja bezpłatnych badań. Wezmą w niej udział radiolodzy dziecięcy, którzy wykonywać będą u małych pacjentów USG: brzucha, bądź tarczycy, a u niemowląt przez ciemiączko. Z badań USG, będą mogli skorzystać, 14 stycznia, także pacjenci dorośli  (lekarze wykonywać mają: USG brzucha,  albo tarczycy, bądź węzłów chłonnych). W dniu finału WOŚP, będzie można także skorzystać z darmowych konsultacji: endokrynologów dziecięcych, onkologa dziecięcego, kardiologa dziecięcego, neonatologów ( oprócz badań noworodków, specjaliści udzielać będą młodych matkom porad laktacyjnych) oraz fizjoterapeutów ( konsultacje dotyczyć będą zarówno dzieci jak i pacjentów dorosłych) . Liczba miejsc jest ograniczona.  Z badań, porad będą mogły skorzystać jedynie osoby zapisane wcześniej pod numerem telefonu 41 367 12 26. 14 stycznia...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
2 stycznia 2018

2306 porodów odbyło się w minionym roku w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Jest to o 237 porodów więcej, niż w roku 2016! I najwięcej w ciągu ostatnich 25 lat! W ogólnej liczbie porodów, w roku 2017, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, 63 były z ciąż wielopłodowych: jeden raz urodziły się trojaczki, a w 62 przypadkach bliźniaki – informuje doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ. – Od 2012 roku, gdy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym urodziło się około 950 dzieci, notowany jest stały wzrost liczby urodzeń – informuje profesor i dodaje, że w minionym roku, liczba porodów w placówce była największa od 25 lat ! Kobiety decydujące się, by urodzić dziecko w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, mogą skorzystać m.in ze znieczulenia zewnątrzoponowego (w klinice jest stały dyżur anestezjologa, który dedykowany jest wyłącznie rodzącym) oraz z profesjonalnej wanny do porodów w wodzie. Dużo par korzysta z możliwości uczestnictwa w porodach rodzinnych. Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ ma III poziom referencyjności, co oznacza, że prowadzone są tu wszystkie, najtrudniejsze ciąże.  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
31 grudnia 2017

Zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu szczęśliwych chwil w nowym – 2018 roku

życzy

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy