Bariera architektoniczna zostanie zlikwidowana

22 czerwca 2017

Pochylania, która ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym powstanie w kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Pieniądze na ten cel przyznał Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Edyta Warchałowska – kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wyjaśnia, że pochylnia zostanie wykonana pomiędzy budynkiem głównym placówki, Świętokrzyskim Centrum Neurologii i pawilonem pediatrycznym. Celem inwestycji będzie zniwelowanie różnicy poziomów, którą pokonuje się obecnie schodami. Pochylnia niewątpliwie ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, ale także np. matkom z wózkami. Wartość inwestycji, to ponad 59 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 27 tysięcy złotych. Pochylnia powinna powstać do jesieni przyszłego roku.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
14 czerwca 2017

Systematycznie wzrasta liczba pacjentów z udarami mózgu, którzy trafiają do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chorują coraz młodsze osoby, nawet w wieku poniżej 30 lat. Od początku roku, do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ, trafiło około 10 udarowców do 40. roku życia. W grupie tej, były tak młode osoby jak: 25-letnia kobieta  i 26-letni mężczyzna.  Z kolei pacjenci w wieku do 55-60 roku życia stanowią około 20-30 procent wszystkich chorych z udarami.  Łącznie, od początku roku do końca maja, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach leczono z tego powodu 570 osób. Doktor Edyta Brelak – zastępca kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii informuje, że w 80-procentach za ryzyko wystąpienia udaru mózgu odpowiada 5 modyfikowalnych czynników: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość, nieprawidłowa dieta oraz brak aktywności fizycznej. Zwiększone ryzyko udaru mózgu występuje również u pacjentów z cukrzycą, chorobami serca, w tym np. z migotaniem przedsionków, wadami zastawkowymi serca, miażdżycą tętnic szyjnych, dyslipidemią i migrenowymi bólami głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia udarów zwiększa: zażywanie środków odurzających i nadużywanie alkoholu. W gronie ryzyka, znajdują się ponadto: pacjenci z obturacyjnym bezdechem sennym,...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
12 czerwca 2017

W województwie świętokrzyskim w 2016 roku była najmniejsza umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w kraju. Poinformował o tym w trakcie spotkania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach profesor Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W Świętokrzyskiem, w 2016 roku wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków – czyli umieralności od 0 do 6 doby wyniósł 3,14 promila. W praktyce oznacza to, że w 2016 roku w województwie zmarło w tym okresie 31 dzieci, podczas gdy w 2012 śmierć poniosło 100 noworodków. Profesor Stanisław Radowicki zwrócił uwagę, że wskaźniki jakie osiągnięto w Świętokrzyskiem są takie jak w: Szwecji, Finlandii – kraje te przodują w opiece perinatalnej. Z danych konsultanta krajowego wynika, że na przestrzeni ostatnich lat, wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim zmalał o około 62 procent, gdy w skali kraju było to 48 procent. – Co wpłynęło na poprawę? Wiele czynników: troska władz województwa, które sfinansowało wiele potrzeb, ale przede wszystkim wprowadzenie trójstopniowej opieki okołoporodowej i twarda realizacja tego założenia organizacyjnego – wymieniał profesor Radowicki. Zauważył, że w regionie zaczęto przesyłać pacjentki z ciążą powikłaną do oś...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 czerwca 2017

Około 300 rodzin z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w IV Zjeździe Wcześniaków Świętokrzyskich, który odbył się w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Były łzy wzruszenia, moc podziękowań i  gratulacji. Oprócz tradycyjnego tortu, uczestnicy spotkania mogli porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, a także zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. – To co widzimy tutaj to jest efekt współpracy: Samorządu Województwa, Wojewody i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dzięki tej współpracy, mogliśmy Państwu pomóc. Jeszcze pięć lat temu w naszym regionie umierało o ¾ dzieci więcej, niż obecnie. Dlatego warto pracować! – zwrócił się do rodziców wcześniaków otwierając zjazd, dr hab. n. med. Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa  i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Grażyna Pazera- kierownik Kliniki Neonatologii dziękowała dyrekcji szpitala za troskę jaką w placówce otaczane są wcześniaki. – Jeżeli chcecie pomóc, dołączcie do naszego Stowarzyszenia. Chcemy zwiększyć świadomość społeczeństwa, pokazać, że wcześniaki mogą rozwijać się dobrze – apelowała do zgromadzonych Ewa Zajączkowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wcześniaków Świętokrzyskich. W zjeździe wzi...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
8 czerwca 2017

V Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich już w najbliższą sobotę, 10 czerwca, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Zapraszamy w godzinach 11-14 do Centrum Nauki Leonardo da Vinci wszystkich, którym bliskie są problemy wcześniactwa. Na gości czeka mnóstwo atrakcji! Zapewnią je m.in: Muzeum Zabawek i Zabawy, Kawka Zabawka, Manufaktura Słodyczy, Akademia Kreatywności, Wioska Aniołów, Dance Fit 18815105_1832088290452428_8151285266010412732_o Prezentujemy firmy, osoby prywatne, instytucje bez których nie moglibyśmy zorganizować imprezy. Dziękujemy Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń. Uzdr...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
7 czerwca 2017

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ogłosił konkurs ofert dla lekarzy z zewnątrz na pełnienie dyżurów kontraktowych. Postępowanie dotyczy udzielania świadczeń lekarskich zarówno w klinikach, oddziałach szpitala, jak i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Pediatrycznej Izbie Przyjęć. Oferowane są korzystne stawki. Więcej informacji znaleźć można w zakładce BIP. Link do strony: http://bip.wszzkielce.pl/swiadczenia-medyczne-,20.html.  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
6 czerwca 2017

17-letni chłopiec trafił kilka dni temu na oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z objawami anafilaksji, po użądleniu pszczoły. Takich ciężkich reakcji alergicznych – jak przyznają lekarze – jest coraz więcej. Tymczasem wstrząs anafilaktyczny jest zagrożeniem życia. Doktor nauk medycznych Zdzisław Domagała – kierownik I Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wyjaśnia, że objawy anafilaksji występują bardzo szybko. Pacjenci reagują na bodźce, która dla innych osób są w ogóle nieszkodliwe. Anafilaksje może wywołać: użądlenie przez owady błonkoskrzydłe, zwłaszcza pszczołę, osę, ale i leki, szczepionki, działania medyczne, pokarmy, znieczulenie i wiele innych czynników. – Występuje wówczas zagrożenie życia, ponieważ objawy przebiegają bardzo burzliwie i szybko po sobie następują, a mogą demonstrować się ze strony: skóry, układu oddechowego, przewodu pokarmowego i układu krążenia – wylicza doktor Domagała i dodaje, że na skórze pojawiają się najczęściej zmiany o charakterze pokrzywki, rumienia, obrzęków. Objawami anafilaksji może być także duszność wynikająca z obrzęku krtani i/lub obturacja drzewa oskrzelowego, a ze strony przewodu pokarmowego mogą wystąpić gwałtowne wymioty, silne bóle brzucha i biegunka, tymczasem ze strony u...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 czerwca 2017

180 paczek od Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” trafiło z okazji Dnia Dziecka do dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Obdarowane zostały maluchy leczone w nowym pawilonie pediatrycznym, a także na Oddziałach: Onkologicznym i Endokrynologiczno-Diabetologicznym, i w Klinice Otorynolaryngologii. Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” od kilkunastu lat finansuje upominki dla chorych dzieci. Prezenty dla pacjentów, wcześniej Szpitala Dziecięcego, a obecnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, pracownicy fundacji, wspólnie z wolontariuszami, przywożą dwa razy do roku: w Dniu Dziecka i w Mikołajki.   W imieniu chorych dzieci, gorąco dziękujemy! Źródło fot: Fundacja „Pomóżmy Marzeniom”

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 czerwca 2017

Biskup Kielecki Jan  Piotrowski odprawił w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Mszę Świętą w intencji wcześniaków, ich rodzi oraz personelu i dyrekcji WSzZ. W nabożeństwie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Były rodziny z malutkimi dziećmi, dyrekcja i pracownicy Klinik: Neonatologii oraz Położnictwa i Ginekologii. Jak podkreślał ksiądz Biskup, życie jest najpiękniejszym darem i nie bez przyczyny nazywamy je cudem. – To życie przychodzi w różnych okolicznościach, sytuacjach. Ta inicjatywna w której biorę udział modląc się, przynajmniej raz w roku, za wcześniaków i wspólnie z wcześniakami, daje mi wiele satysfakcji, bo też należę do tego grona. Jednocześnie jestem pełen podziwu dla całego zespołu lekarzy, pielęgniarek, położnych, dla dyrekcji szpitala, która jednoczy ludzi, którzy stają przed tym wyzwaniem, czasem w niepewności, niewiedzy, ale też z nadzieją, że to życie, dzięki postępowi medycyny, opiece lekarskiej uda się uratować. Myślę, że warto tu zarówno w tym wymiarze materialnym zabiegać o najlepsze warunki do ochrony tego wczesnego życia, jak i w wymiarze duchowym dodawać matkom i ojcom, nadziei – ja to czynię przez skromny dar modlitwy i obecność w  tym szpitalu – powiedział Biskup Jan Piotrowski. Msza Święta poprzedziła IV Zjazdu Wcześniaków Świętokrzyskich,...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 czerwca 2017

Około 70 motocyklistów z grupy Motocyklowi Terroryści Świętokrzyskie odwiedziło dzieci hospitalizowane w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii oraz w Pododdziałach: Pulmonologiczno-Alergologicznym, Niemowląt i Dzieci Młodszych oraz Kardiologiczno-Nefrologiczno-Reumatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Od niezwykłych gości dzieci otrzymały: pluszaki, malowanki, kredki, cukierki. Była to już druga wizyta motocyklistów w Klinice Chirurgii Dziecięcej. Pierwszy raz grupa pojawiała się w szpitalu z okazji Mikołajek, tym razem powodem był Dzień Dziecka. – Pomysł by odwiedzać chore dzieci, zrodził się z dobroci serca, aby maluchy lepiej poczuły się w szpitalu – przyznała Agnieszka Żubrowska, reprezentantka Motocyklowych Terrorystów Świętokrzyskie. Dr n. med. Przemysław Wolak – kierownik kliniki zapewnia, że dzieci w ogóle nie spodziewały się takiej wizyty, a dzięki gościom i drobnym prezentom mogły choć na chwilę zapomnieć o bólu, chorobie i tym co przykrego spotyka je w szpitalu.      

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy