logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek został nowym kierownikiem Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Będzie kierował wszystkim klinikami działającymi w ośrodku.

Profesor jest wybitnym kardiologiem z wieloletnim doświadczeniem, który łączy specjalistyczną wiedzę z praktyką. Propaguje zdrowy tryb życia i skupia się na szkoleniach środowisk medycznych, specjalistów, a także edukacji społecznej w zakresie chorób układu krążenia. Wspiera rozwój nowych inicjatyw, w tym innowacji technologicznych, wdraża nowe metody leczenia. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku był współtwórcą innowacyjnej metody zabiegowego leczenia zawału serca w szpitalach UJ Collegium Medicum i Małopolski, co spowodowało bardzo duży spadek śmiertelności w ostrych zespołach wieńcowych. W roku 2008 wraz z prof. Jerzym Sadowskim oraz prof. Bogdanem Kapelakiem wykonał w UJ Collegium Medicum pierwszy zabieg w Polsce przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), który zapoczątkował rozwój małoinwazyjnych zabiegów hybrydowych w chorobach zastawek serca.  W 2021 roku wykonał pierwszy w Polsce zabieg PCI wspomagany ramieniem robotycznym. 

    Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek został wybrany w Europie na stanowisko Prezydenta i członka Zarządu Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2018-2024. Był członkiem Komitetu Programu Kongresów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013, a w kadencji 2014-2016 Przewodniczył Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych EAPCI – Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2014-2016 oraz 2016-2020 został wybrany na dwie kadencje na funkcje Przewodniczącego Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki UJ Collegium Medicum.

    Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek jest autorem licznych publikacji naukowych oraz laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Dwukrotnie został nagrodzony tytułem Człowieka Roku w plebiscycie Gazety Krakowskiej. W 2014 od Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a także został wyróżniony w XIV edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii: Lider roku 2013 w ochronie zdrowia – zdrowie publiczne. 

    W 2016 otrzymał prestiżową nagrodę „Kroki Milowe” za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu nowych rozwiązań kardiologicznych oraz rozpowszechnianie idei interwencyjnego leczenia zawału serca. W roku 2023 znalazł się wśród trzech naukowców, którzy otrzymali wyróżnienie UJ Collegium Medicum za największy dorobek naukowy. Ponadto w ostatnim roku otrzymał dyplom za największą liczbę odsłon na portalu edukacyjnym  – Akademia Kardiologii Interwencyjnej. W roku 2022 dorobek naukowy Profesora Dariusza Dudka został zakwalifikowany do listy 2% najlepszych naukowców z Polski – według światowego Rankingu Uniwersytetu Stanforda.

Skip to content