logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bardzo cieszy nas ogromne zainteresowanie Pacjentów „Białą Sobotą”, jaka z okazji Światowego Dnia Nerek odbędzie się 9 marca w naszym szpitalu 🫶

Z uwagi na fakt, że chorobom nerek często towarzyszą współistniejące schorzenia, do udziału w akcji zaprosiliśmy również ekspertów innych specjalizacji, którzy w godzinach 12.00-13.00 na sali konferencyjnej szpitala, po krótkiej prelekcji wezmą udział w panelu dyskusyjnym.

Nasze zaproszenie przyjęli i na pytania pacjentów odpowiadać będą:

🩺diabetolog Małgorzata Głogowska- Sadłocha,

🩺hematolog Paweł Steckiewicz,

🩺kardiolog Łukasz Dobaj,

🩺reumatolog Mateusz Jaśkowski.

Pacjenci, którzy zadeklarowali chęć udziału w Białej Sobocie, rano, w godzinach 9 -12, zostaną skierowani na badania laboratoryjne pod kątem przewlekłej choroby nerek. Następnie, zapraszamy wszystkich do udziału w wyżej opisanej dyskusji. Popołudniu uczestnicy akcji będą mogli odebrać wyniki badań i porozmawiać z nefrologiem.

Skip to content