Światowy Tydzień Karmienia Piersią

1 sierpnia 2019

– Mleko mamy jest dla jej dziecka pokarmem, szczepionką, a także polisą ubezpieczeniową na przyszłe życie – mówi doktor Joanna Siwierska-Zielonko, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Od 1 do 7 sierpnia obchodzony jest Światowy Tydzień Karmienia Piersią, ustanowiony w 1990 roku, którego głównym celem jest promowanie karmienia dziecka wyłącznie mlekiem matki, przez pierwsze 6 miesięcy jego życia. Doktor Joanna Siwierska-Zielonko podkreśla, że pokarm matki ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka. Dieta malucha powinna być rozszerzona o inne pokarmy dopiero po pierwszym półroczu życia. Jednocześnie karmienie piersią powinno być kontynuowane – według zaleceń WHO, minimum dwa lata lub dłużej, bądź jak sugeruje Amerykańska Akademia Pediatrii przez rok lub dłużej, zgodnie z życzeniami matki i dziecka. – Maluch dostaje bezpieczny pokarm, który nie wymaga gotowania, sterylizacji, pasteryzacji. Jest lekkostrawny, zawarte w nim białko jest swoiste gatunkowo dla człowieka i łatwo przyswajalne. Obecność czynników immunomodulujących sprzyja prawidłowemu rozwojowi odporności i sprawia, że maleje prawdopodobieństwo rozwoju alergii. Dzięki mleku matki, u dziecka zmniejsza się częstość występowania infekcji dróg oddechowych, przewodu po...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
30 lipca 2019

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wizytowali audytorzy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. Audyt sprawdzający miał na celu potwierdzenie wymagań koniecznych do utworzenia w strukturach WSzZ pierwszego w regionie Ośrodka Transplantacyjnego Nerek. Wniosek o zgodę na te działalność szpital złożył wiele tygodni temu do Ministerstwa Zdrowia, co zaowocowało audytem z „Poltransplantu”. Profesor Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ przypomina, że od listopada zeszłego roku w Szpitalu Zespolonym działa Poradnia Transplantacyjna. Opieką otoczeni są w niej pacjenci po przeszczepie nerki. W tej chwili jest to już ponad 30 osób. Profesor Stanisław Głuszek zwrócił uwagę, że  u pacjentów tych wykonywane są niezbędne badania, a także stosowane jest leczenie immunosupresyjne. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w związku z planami utworzenia ośrodka wzbogacił się o nowych specjalistów w dziedzinie transplantologii. Audytorzy wizytujący placówkę zasugerowali przeszkolenie części personelu (anestezjolodzy, instrumentariuszki), co jak zapewnił profesor, uda się zrealizować w krótkim czasie.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
26 lipca 2019

Około 300 osób rocznie leczonych jest w Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z powodu WZW typu C. 28 lipca przypada Światowy Dzień WZW. Jednym z najbardziej niebezpiecznych wirusów wywołujących te chorobą jest HCV. Dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk- zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych  WSzZ mówi, że z szacunków wynika, że w Polsce może żyć nawet 140 – 150 tysięcy zakażonych HCV, ale o zakażeniu wie zaledwie 20 procent z nich!  Dlatego środowisko zakaźników i hepatologów uważa, że najważniejszą kwestią o której należy głośno mówić z okazji Światowego Dnia WZW jest konieczność zwiększenia wykrywalności osób zakażonych. – Kiedyś problem był z terapią, która była długa, ciężka, a kończyła się sukcesem zaledwie u połowy chorych – tłumaczy dr Dorota Michaluk, która dodaje, że obecnie leczenie sprowadza się do podawania pacjentom od 1 do 3 tabletek, w ciągu 8 do 12 tygodni. Skuteczność terapii sięga 99-100 procent. – Im wcześniej wirusa wyeliminujemy z organizmu chorego, tym jest większa szansa, że pacjent wróci do zdrowia i pełnej normalności – podkreśla zastępca kierownika kliniki. Ogromnym problemem jest jednak wykrywalność WZW typu C, Jak mówi Dorota Zarębska- Michaluk, środowisko zakaźników, uważa, że w wykonywanie testów anty-hc...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
25 lipca 2019
-Skok do wody na główkę, na płytką wodę bądź do nieznanego akwenu może oznaczać dla człowieka koniec normalnego życia – mówi dr Cezary Klank – zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.  Ortopedzi z WSzZ, każdego lata, są świadkami kilku dramatów, gdy zdrowe, młode osoby, przez brawurę, stają się niepełnosprawne.

– Ludzie są nieświadomi , często skaczą do wody, na główkę, do tego po alkoholu. Taki skok oznacza koniec normalnego życia. Gdy dojdzie do urazu kręgosłupa szyjnego i przerwania rdzenia kręgowego, zostaje się kaleką na całe życie  – podkreśla dr Cezary Klank. Jak dodaje specjalista, mimo rozwoju medycyny, w większości takich sytuacji, lekarze są  bezradni. Nie pomoże operacja przeprowadzona jak najwcześniej, ani najlepszy specjalista, czy sprzęt.

Gdy dojdzie do uszkodzenia rdzenia kręgowego, pacjenci są totalnie unieruchomieni, nie mogą  ruszyć rękami, nogami. – Sukcesem jest, gdy po takich wypadkach, ludzie mogą siedzieć i mają sprawne ręce, ale nie zawsze się udaje do tego doprowadzić – tłumaczy dr Klank.

Dlatego,...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
22 lipca 2019

W wakacje zdecydowanie wzrasta liczba dzieci z urazami, które trafiają do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarze apelują o to, by pilnować maluchy i zaopatrzyć je w kaski, nakolanniki, nałokietniki. W sytuacji gdy dojdzie do urazu i konieczna jest wizyta w szpitalu, specjaliści  sugerują, by dziecka nie poić i nie karmić.   Dr n. med. Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w WSzZ, przyznaje, że najwięcej urazów, które leczy obecnie jego zespół dotyczy głowy i występujących przy tym ran. Dzieci upadają z rowerów, hulajnóg, trampolin. Są przypadki potrąceń przez samochody.

 Dr Piotr Zając – kierujący Ortopedią Dziecięcą w Szpitalu Zespolonym wylicza, że w gronie pacjentów urazowych na  jego oddziale dominują w tej chwili dzieci...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
22 lipca 2019

Wojciech Kiebzak – kierujący Działem Fizjoterapii w Świętokrzyski Centrum Pediatrii WSzZ, specjalista rehabilitacji ruchowej, uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego podjęła Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zdobycie kolejnego stopnia naukowego było ukoronowaniem długich latach ciężkiej pracy. Dr hab. Wojciech Kiebzak oprócz pełnienia funkcji kierownika i konsultanta kliniczno-naukowego w WSzZ jest również Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapii. Panu Wojciechowi Kiebzakowi gorąco gratulujemy tytułu!

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
22 lipca 2019

Ośmioro, dzielnych pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach uczestniczyło w I Onkolidze Dzieci Onkologicznych, jaka odbyła się w zeszłym tygodniu w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jana Długosza w Warszawie. Turniej zorganizowała Fundacja Spełnionych Marzeń, której prezesem jest Tomasz Osuch. W wydarzeniu brało udział łącznie 14 zespołów z Polski i ze świata, w tym kielecka drużyna. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a dwójka dzielnych pacjentów naszej onkologii, dodatkowo została wyróżniona indywidualnie statuetkami. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
18 lipca 2019

Wzrasta liczba operacji bariatrycznych wykonywanych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Klinika jest również  jednym z niewielu ośrodków w regionie, gdzie pacjenci z przepukliną pachwinową mogą skorzystać z małoinwazyjnych metod operacyjnych. Profesor Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej przyznaje, że na chirurgiczne leczenia otyłości w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym decydują się pacjenci z całej Polski.  W pierwszej połowie tego roku, na zabieg do Kielc przyjechało około 30 chorych. Najczęściej realizowanym w klinice zabiegiem bariatrycznym są: resekcje rękawowe żołądka, ale również operacje przęsłowania żołądka, rzadko opaski żołądkowe. Zespół zakłada również balony żołądkowe, metoda endoskopową. Efekty operacji są bardzo dobre. Jak informuje profesor Stanisław Głuszek, w gronie jego pacjentów są osoby, które po zabiegu, przy przestrzeganiu ustalonych reguł dietetycznych, schudły nawet 100 kilogramów. Pacjenci, którzy w Szpitalu Zespolonym przeszli operację bariatryczną i stracili dużo masy ciała, mogą w odpowiednim odstępie czasu, przejść w Klinice zabieg redukcji fałdów skórno-tłuszczowych. Profesor Stanisław Głuszek podkreśla, że w kierowanej przez niego Klinice ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
17 lipca 2019

Od lipca, zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach nie pobiera żadnych opłat za pobyt opiekuna przy dziecku. Jak czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, który postulował o wprowadzenie wyżej wspomnianych zmian, dotyczą one również: „opieki sprawowanej nad pacjentem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie ma znaczenia przy tym wiek takiego pacjenta)”. Koszty wynikające z przebywania opiekunów w szpitalach ma refundować placówkom Narodowy Fundusz Zdrowia.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
17 lipca 2019

Ponad 8140 razy pogotowie przywoziło pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w I półroczu 2019 roku. W grupie 8140 pacjentów, 5365 były to osoby, które karetki przetransportowały do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSzZ, 1216 pacjentów były to dzieci przywieziona do części pediatrycznej, a ponad 1560 chorych trafiło do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii w placówce na Czarnowie. Do Szpitala Kieleckiego, w I połowie 2019 roku, pogotowie przewiozło 4129 pacjentów, a do szpitala w Czerwonej Górze 779 osób. Katarzyna Orłowska – kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zwraca uwagę na przypadki odsyłania pacjentów do placówki na Czarnowie z SOR- ów lub Izb Przyjęć w innych szpitalach. Chorzy są przekazywani bez wykonania jakiejkolwiek, nawet wstępnej diagnostyki. Nie są w innych placówkach nawet rejestrowani. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 44) wyraźnie wskazuje m.in.: na fakt, że pacjenci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego powinni trafiać do SOR bądź szpitala najbliższego pod względem czasu dowiezienia osoby potrzebującej pomocy.    

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy