logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Tradycyjnie, jak każdego roku przypominamy o tym jak ważna jest prawidłowa pozycja podczas zbierania truskawek oraz innych tego typu prac.

Nieergonomiczna pozycja w czasie zbierania owoców, prowadzi najczęściej do dwóch grup powikłań – mówi prof. Wojciech Kiebzak, specjalista rehabilitacji ruchowej, kierownik Klinicznego Zakładu Rehabilitacji ŚCP, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii.

Jak wyjaśnia: pierwsza grupa to przeciążeniowe dolegliwości bólowe segmentów kręgosłupa, pojawiające się jako wynik przedłużającego się w czasie pochylania tułowia.  Druga to porażenia nerwu strzałkowego, z objawem  tzw. opadającej stopy.

Profesor tłumaczy, że bezpośrednią przyczyną takiego stanu, może być np. przyjmowanie w trakcie zbioru truskawek, siadu klęcznego, ze stopami ustawionymi, w ułożeniu skrzyżowanym. W pozycji tej, przyciskana jest przednia część podudzia i stopy. W efekcie, dochodzi do ucisku pnia nerwu strzałkowego i/lub jego rozciągnięcia, które to czynniki mogą powodować zaburzenia: ukrwienia nerwu, przewodnictwa nerwowego oraz zaburzenia transportu aksonalnego, czego skutkiem jest ból, drętwienie, opadanie stopy. U osób zbierających truskawki, mogą wystąpić dwa typy uszkodzeń nerwu tj. neuropraxia, czyli przejściowe zablokowanie, bądź zniesienie czynności nerwu na kilka dni, bez zmian strukturalnych, albo bardziej niebezpieczna forma – axonotmesis, kiedy długo trwający ucisk nerwu, może spowodować zmiany we włóknie osiowym – wyjaśnia prof. Wojciech Kiebzak. Leczenie tych dolegliwości może wiązać się z długotrwałym pobytem w szpitalu.

Specjaliści ŚCP powtarzają, że nie wolno lekceważyć takich objawów jak: drętwienie i ból stopy oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa. W razie ich wystąpienia, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Skip to content