logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 170 osób uczestniczyło w Białej Sobocie, jak odbyła się w szpitalu z okazji obchodzonego w marcu Światowego Dnia Nerek🩺

Zapisane wcześniej osoby mogły skorzystać z nieodpłatnych badań w kierunku przewlekłej choroby nerek, czyli oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy, z oszacowaniem wskaźnika przesączania kłębuszkowego (eGFR) oraz wskaźnika albumina/ kreatynina (ACR) w pojedynczej próbce moczu.

Z okazji Białej Soboty, do dyspozycji zainteresowanych byli również eksperci.

W panelu dyskusyjnym, z udziałem Pacjentów uczestniczyli:

🩺diabetolog Małgorzata Głogowska- Sadłocha,

🩺hematolog Paweł Steckiewicz,

🩺kardiolog Łukasz Dobaj,

🩺reumatolog Mateusz Jaśkowski.

Dr n. med. Paweł Wróbel– kierownik Klinicznego Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek w WSzZ wyjaśnia, że przewlekła choroba nerek, jest aktualnie zaliczana do chorób cywilizacyjnych i dotyczy od 10 do 12 procent populacji. Niestety świadomość populacyjna tego schorzenia jest niska – tylko 1 na 10 dotkniętych nią pacjentów, wie o swojej chorobie, a diagnozę ma postawioną zaledwie 6 procent chorych.

Tymczasem schorzenie wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, które może skutkować potrzebą częstych hospitalizacji a nawet zgonem. Ponadto nieodpowiednio leczone, szybko postępuje do stadium schyłkowego wymagającego leczenia nerkozastępczego- dializoterapii bądź przeszczepienia nerki.

– We wczesnych stadiach, przewlekła choroba nerek przebiega bezobjawowo lub te objawy są niespecyficzne. Dlatego zaleca się, aby u osób bez czynników ryzyka badania w kierunku obecności schorzenia wykonać trzykrotnie w ciągu życia, a u pacjentów z grup ryzyka tej choroby takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dodatni wywiad w kierunku chorób nerek w rodzinie, zaleca się badania raz w roku– informuje dr Paweł Wróbel.

Skip to content