logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

Przewód habilitacyjny prowadziła Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przemysław Wolak uzyskał habilitację na podstawie pracy:

 „Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych u dzieci metodą PIRS” oraz oceny dorobku naukowego”. 

Serdecznie gratulujemy 👏👏👏

Skip to content