Światowy Dzień Wcześniaka

16 listopada 2021

Tylko w tym roku w Klinice Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala, do 17 listopada, urodziło się około 200 wcześniaków. Jeden na 10 urodzonych w ośrodku noworodków to dziecko, które przyszło na świat przedwcześnie, czyli przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. 17 listopada wcześniaki na całym świecie obchodzą swoje święto. Dr Grażyna Pazera kierująca Kliniką Neonatologii w WSzZ zwraca uwagę,  że 14 procent wcześniaków przychodzi na świat ekstremalnie wcześnie, z  bardzo niską  masą ciała poniżej 1500, czy nawet 1000 gramów. Neonatolog zauważa, że takich maluchów rodzi się coraz więcej, a przyczyny wcześniactwa bywają wielorakie i w części przypadków nie można odnaleźć czynnika sprawczego. – W naszej klinice staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do leczenia i  dalszego dojrzewania dzieci urodzonych przedwcześnie. Oprócz wysokospecjalistycznej aparatury, która jest niezbędna do ratowania życia i zdrowia chcę zwrócić uwagę na pracę personelu medycznego – ludzi, którzy przez 24 godziny na dobę czuwają przy inkubatorze dziecka – mówi dr Grażyna Pazera. Kierownik wylicza, że nad życiem i zdrowiem wcześniaka czuwają: pielęgniarki, położne, lekarze różnych specjalizacji: neonatolog, okulista, chirurg, kardiolog, radiolog, nefrolog, neurolog, endokrynolog i inni oraz fizjoterapeuci, neurologop...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
15 listopada 2021

Przypominamy, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym cały czas jest możliwość wykonania testu w kierunku Covid-19. Punkt poboru wymazów zlokalizowany jest przy ul. Artwińskiego 1 w Przychodni Sportowej (parter, gabinet nr 7). Punkt czynny jest 7 dni w tygodniu: Poniedziałek – piątek 15.00 – 17.00 Sobota- niedziela 8.00 – 10.00 W święta punkt pracuje w godzinach 8.00 – 10.00. Pacjenci zgłaszający się na wymaz powinni posiadać skierowanie wygenerowane w systemie. Na badanie można zapisać się pod numerem telefonu 501 536 501, który czynny jest w godzinach 8.00 – 11.00 (poniedziałek – piątek). Zgłaszając się na wymaz należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów.

  W punkcie istnieje również możliwość realizacji wymazu w kierunku covid-19 prywatnie. Jezei pacjent nie posiada skierowania jest to usługa odpłatna. Wymazy odpłatne są realizowane w Zakładzie Mikrobiologii – Pracownia Biologii Molekularnej, w Przychodni Sportowej przy ul. Artwińskiego 1. W celu uzgodnienia terminu pobrania prywatnego należy kontaktować się pod numerem telefo...

Opublikowano w aktualnosci, covid-19 przez Rzecznik Prasowy
12 listopada 2021
17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka💜💜💜
Jak co roku, z tej okazji zapraszamy na mszę świętą w intencji małych wojowników i ich rodzin.
Msza święta zostanie odprawiona przez księży kapelanów:
...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
10 listopada 2021

Doktor nauk medycznych Magdalena Dolecka-Ślusarczyk od 1 listopada pełni funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Pani Doktor jest specjalistką w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii od wielu lat przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Magdalena Dolecka- Ślusarczyk jest związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym od początku swej kariery zawodowej, czyli od końca lat 90 tych. Gratulujemy !  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
8 listopada 2021

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dołączy do Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-). Klinika Położnictwa i Ginekologii dostała zaproszenie do udziały w kampanii, które celem jest budowanie świadomości społecznej w temacie konfliktu serologicznego, jego diagnostyki, następstw, a także realizacji profilaktyki śródciążowej w Polsce. Konflikt serologiczny występuje w momencie kontaktu krwi dziecka Rh-dodatniego (gdy dziecko dziedziczy po ojcu czynnik Rh-dodatni) z krwią matki Rh-ujemnej, co zwykle ma miejsce dopiero w momencie porodu. Po zetknięciu się krwi matki Rh-ujemnej z krwią dziecka Rh-dodatniego organizm kobiety zaczyna wytwarzać przeciwciała groźne dla rozwijającego się płodu (proces ten nazywa się immunizacją). W efekcie może dojść do ciężkiej choroby u noworodków. Celem kampanii, w której będzie uczestniczył również Wojewódzki Szpital Zespolony,  jest stworzenie Sieci Przychodni Przyjaznych Mamom Rh(-) na terenie całej Polski. Dr nauk medycznych Grzegorz Świercz, kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii w WSzZ podkreśla, że w ośrodku pacjentkom z potwierdzoną niezgodnością antygenową i brakiem przeciwciał podawana jest immunoglobulina. Nie ma znaczenia gdzie kobieta prowadziła ciążę. – Podanie immunoglobuliny w szpitalu jest poprzedzone testem Coombsa. Procedura jest realizowana w ramach jednodniow...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
4 listopada 2021

Bardzo dużo dzieci hospitalizowanych jest w oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarze przyznają, że od kilku tygodni obserwują wzmożony wzrost liczby infekcji, zwłaszcza górnych i dolnych dróg oddechowych. Wiele zachorowań wywołuje wirus RSV.   Dr n. med. Zdzisław Domagała, kierownik I Kliniki Pediatrii w WSzZ mówi, że jest on szczególnie niebezpieczny dla najmniejszych dzieci, gdyż może doprowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików i płuc. Dlatego Pododdział Niemowląt i Dzieci Młodszych w ŚCP jest od dłuższego czasu pełen pacjentów. O tym, czy dziecko kwalifikuje się do hospitalizacji powinien zdecydować lekarz pierwszego kontaktu. W przypadku starszych dzieci i dorosłych objawy infekcji wywołanej przez RSV są mniej dolegliwe, bo to najczęściej katar czy kaszel. Z reguły starsze dzieci z przedszkola czy szkoły przynoszą do domu wirusa. Doktor Grażyna Pazera kierująca Kliniką Neonatologii w WSzZ podkreśla, że wirus jest bardzo groźny dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Może powodować ciężkie zaburzenia oddychania, nawet zagrażające życiu takie jak: zapalenie płuc, oskrzeli. Neonatolog przypomina, że w szpitalu realizowany jest program profilaktyki zakażeń RSV, w ramach którego wcześniakom są podawane przeciwciała monoklonalne – przeciwko temu wirusowi. – Do bez...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
18 października 2021

Jedyna w województwie Poradnia Immunologiczna dla dzieci działa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dotychczas, by skorzystać z pomocy takiego ośrodka, rodzice musieli wyjeżdżać z dziećmi poza region, najczęściej do Krakowa bądź Warszawy.   Doktor Paulina Steckiewicz pediatra i immunolog kliniczny wyjaśnia, że w poradni konsultowani i diagnozowani są mali pacjenci z niedoborami odporności – zarówno  pierwotnymi, jak i wtórnymi, z częstymi infekcjami z górnych dróg oddechowych,  przewlekającymi się infekcjami, a także z szeroko pojętymi zaburzeniami rozwoju. Poradnia Immunologiczna jest również miejscem gdzie mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi, które mają nie do końca wyjaśnione zmiany skórne, częste infekcje ze strony układu pokarmowego, bez zdiagnozowanego podłoża gastrologicznego. Lekarze POZ do poradni mogą kierować ponad to dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia jeśli chodzi o kalendarz szczepień, bo np.  występują u nich przeciwwskazania albo odczyny po podaniu preparatów. – Dużo dzieci, zwłaszcza w okresie jesiennym i wczesnowiosennym choruje. Rodzice często mają wątpliwości czy jest to niedobór odporności czy typowe chorowanie wieku przedszkolnego. Po to jest m.in.: ta poradnia, aby te dzieci, które mają rzeczywiste niedobory odporności odróżnić od tych, które choruj...

Opublikowano w aktualnosci, Bez kategorii przez Rzecznik Prasowy
11 października 2021

Około 60 procent zabiegów realizowanych planowo w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wykonywanych jest metodami małoinwazyjnymi. Zespół dąży do tego, by również coraz więcej operacji przepuklin było realizowanych laparoskopowo. Dr n. med. Łukasz Nawacki, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej podaje, że w Polsce, metodami małoinwazyjnymi wykonywanych jest zaledwie kilka procent operacji przepuklin pachwinowych, podczas gdy w krajach zachodnich jest to kilkadziesiąt procent: w Niemczech około 44 proc, a we Francji około 34 proc. Chirurdzy ogólni z WSzZ na przestrzeni 2 lat, laparoskopowo zoperował przepukliny u około 100 pacjentów. 90 procent tych zabiegów dotyczyła przepuklin pachwinowych. – Dzięki metodom minimalnie inwazyjnym, chory szybciej wraca do pełnej sprawności, pacjent odczuwa mniejsze dolegliwości bólowe, czas hospitalizacji i okres rekonwalescencji są krótsze – wyjaśnia doktor Łukasz Nawacki. Specjalista dodaje, że po takiej operacji efekt kosmetyczny jest lepszy (nacięcia do 2 cm), a do tego, maleje ryzyko zakażenia miejsca operowanego. Laparoskopowo można zaopatrzyć jednoczasowo obustronne przepukliny pachwinowe. Dodatkowo, ta metoda operacyjna jest zalecana kobietom i pacjentom, którzy mają nawrót schorzenia. Lekarz podkreśla, że leczenia ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
5 października 2021

Wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w unikatowy w skali Polski program, który ocenia funkcję serca u płodu otrzymała Klinika Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Urządzenie znalazło się na wyposażeniu Pracowni Diagnostyki Perinatalnej, dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego WŚ.   Dr n. med. Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ podaje, że oprogramowanie, w jakie wyposażone jest nowe usg jest najnowocześniejsze w Polsce. Aparat umożliwia wykrywanie wad serca płodu na bardzo wczesnym etapu ciąży. Jak podaje lek. Daniel Wolder, spec. ginekologii i położnictwa z WSzZ, za pomocą nowego urządzenia diagnostyka jest możliwa iż od 12. tygodnia ciąży, a program, w który wyposażone jest USG, pozwala na zbadanie kurczliwości mięśnia sercowego, czyli oceny funkcji skurczowej, która jest bardzo ważna przy wadach serca i ocenie krążenia u płodu. Dzięki tak wczesnemu wykryciu wady, jak dodaje Grzegorz Świercz, ciężarne mogą być kierowane do odpowiednich ośrodków,  gdzie opieka nad dzieckiem możliwa jest już nawet wewnątrzmacicznie, a jeżeli nie, to poród odbywa się w szpitalu, gdzie operowane są noworodki i wtedy dziecko zaraz po urodzeniu, może natychmiast trafić na salę operacyjną. W takich przypadkach są większe szanse, że dziecko przeżyje, albo ż...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
1 października 2021
Dr n. med. Michał Zabojszcz, zastępca kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, który kierowała Szpitalem Tymczasowym w Targach Kielce, został powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.
Gratulujemy !
Trzymamy kciuki i życzymy doktorowi powodzenia, choć przykro nam, że taki specjalista opuści Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.