logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Mimo lata i sezonu urlopowego pielęgniarki z naszego szpitala cały czas się szkolą💉

Z inicjatywy Zespołu Kontroli Zakażeń, pod patronatem Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, po raz kolejny, w szpitalu odbyły się dwie edycje kursu dla pielęgniarek i położnych: ,,Podstawy pielęgniarstwa infuzyjnego z kaniulacją naczyń oraz długoterminowe dostępy naczyniowe – porty naczyniowe „.

Jak mówi Agnieszka Zaworska-Winiarska z Zespołu Kontroli Zakażeń, inicjatorka szkolenia, kaniulacja żył stanowi ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarek. Jest podstawową, a jednocześnie stwarzająca wiele pytań i wątpliwości procedurą.

– Ważne abyśmy doskonaliły swój warsztat i omawiały punkty krytyczne, związane z kaniulacją żył, infuzją, w opiece z pacjentem z każdym dostępem naczyniowym. Wiedza oparta na dowodach naukowych, z wykorzystaniem nowych technologii, z obiektywnym i szerokim spojrzeniem na zagadnienie, jest podstawą bezpieczeństwa pacjenta i poczucia satysfakcji pielęgniarki z dobrze wdrożonej praktyki pielęgniarskiej – dodaje Agnieszka Zaworska- Winiarska.

Prowadząca szkolenie była: Maria Budnik-Szymoniuk, zajmująca się od 20 lat bezpieczeństwem terapii infuzyjnej, promującą w całym kraju zasady ograniczania ryzyka związanego z procedurami infuzyjnymi, reprezentująca Polski Klub Dostępu Naczyniowego, pracownik naukowo-dydaktyczny CM UMK w Bydgoszczy.

Jak stwierdziła, wiele zależy od rygorystycznego przestrzegania procedur.

– W tym obszarze mamy wiele do zrobienia. Należy zdawać sobie sprawę, że każda z tych procedur ma wpływ na przebieg procesu terapeutycznego. Zatem tak bardzo istotne jest przyłożenie należytej wagi do procedur, najczęściej wykonywanych i niedocenianych z punktu widzenia ryzyka – mówi Maria Budnik-Szymoniuk.

Jak podkreśla, pielęgniarki, położne, ratownicy, lekarze realizując procedury infuzyjne z należytą starannością, wpływają na bezpieczeństwo medyczne, organizacyjne, finansowe i prawne podmiotu leczniczego.

Skip to content