logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od 2013 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach d III poziom opieki perinatalnej i całkowicie odmienił system opieki nad matką i dzieckiem w województwie świętokrzyskim. Zmiana polega na tym, że utworzono wysokospecjalistyczny ośrodek III poziomu opieki perinatalnej składający się z dwóch ściśle współpracujących ze sobą oddziałów: Klinki Położnictwa i Ginekologii i Kliniki Neonatologii. W ośrodku tym leczone są pacjentki z zagrożoną ciążą od 22 tygodnia i tutaj znajdują się stanowiska intensywnej terapii dla noworodków. Klinika Neonatologii zajmuje parter i I piętro w Budynku C. Przeprowadzono generalny remont całego oddziału. Na I piętrze znajduje się blok porodowy z salą cięć cesarskich, sale dla matki z dzieckiem (rooming-in) oraz sala obserwacyjna i zabiegowa dla noworodków. Na parterze utworzona została Intensywna Terapia dla noworodków w bliskim sąsiedztwie z blokiem porodowym i salą do cięć cesarskich, dla porodów dzieci ze skrajnie niską masą ciała i skrajnie niedojrzałych: 6 stanowisk intensywnej terapii i 6 opieki ciągłej wyposażonych jest w najnowszą aparaturę do ratowania życia: inkubatory hybrydowe, respiratory, pompy infuzyjne przepływowe i strzykawkowe, aparaty do nieinwazyjnej wentylacji, kardiomonitory, pulsoksymetry, łóżeczka podgrzewane, inkubator transportowy, aparaturę do oznaczania wartości krytycznych tzw. mini laboratorium. W oddziale wykonujemy trzyłóżkowe badania rentgenowskie, USG jamy brzusznej i ośrodkowego układu nerwowego, echo serca i inne. Tutaj znajduje się również 2 sale opieki pośredniej (3 stanowiska) dla matki z dzieckiem, w którym mamy opiekują się wcześniakiem pod czujnym okiem pielęgniarek i położnych.

 

Przydatne informacje:

Ważne informacje dla przyszłej mamy – wyprawka do szpitala – (do pobrania)

Podstawowe cechy diety kobiety karmiącej piersią – I tydzień – (do pobrania)

Podstawowe cechy diety kobiety karmiącej piersią – II tydzień – (do pobrania)

 

Kierownik kliniki: lek. med. Grażyna Pazera

Z-ca kierownika: lek. med. Ewa Jankowska-Zboś

Pielęgniarka koordynująca: mgr Agnieszka Jakubczyk

 

W opiece nad noworodkiem stosujemy najnowsze standardy opieki w dziedzinie neonatologicznej. Zespół medyczny zajmujący się leczeniem noworodka jest zespołem interdyscyplinarnym. W opiece nad noworodkiem czuwa neonatolog, neurolog dziecięcy, neurologopedia, fizjoterapeuta oraz wielu innych lekarzy konsultujących: kardiolog, chirurg, ortopeda, radiolog oraz międzynarodowy konsultant ds. laktacji.

 

W procesie leczenia wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie intensywnej terapii. Od urodzenia prowadzimy stymulację neurorozwojową wcześniaków ukierunkowaną na jak najlepszy rozwój ruchowy i intelektualny dzieci w przyszłości. Od pierwszego dnia życia angażujemy rodziców do kontaktu z dzieckiem, poprzez kangurowanie, czynności pielęgnacyjne i stymulację neurorozwojową dziecka. Szczególną uwagę przywiązujmy do walki ze stresem i bólem poprzez stosowanie działań niefarmakologicznych a w uzasadnionych przypadkach stosowanie leków sedacyjnych i przeciwbólowych. Dużą wagę przywiązujemy do właściwego żywienia noworodków z niską i skrajnie niską masą ciała, w szczególności do karmienia pokarmem matki i tzw. żywienia pozajelitowego, aby spełniło wszelkie normy bezpieczeństwa i jakości oraz zapewniało prawidłowe ich wzrastanie. Oddział współpracuje z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych i Pracownią Mikrobiologiczną. Monitorujemy stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału i prowadzimy racjonalną politykę antybiotykową u dzieci. Wszystkie te działania w znaczny sposób podnoszą poziom bezpieczeństwa pacjentów i poprawiają jakość świadczeń medycznych.

 

Współpracujemy z wieloma szpitalami i klinikami w kraju np. CZD w Warszawie, Centrum Zdrowia Matki polki w Łodzi i Uniwersytecki Szpital CMUJ w Krakowie.

 

Prowadzimy szkołę wcześniaka dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, aby przybliżyć im problematykę wcześniactwa i przygotować do opieki nad dzieckiem w domu. W oddziale funkcjonuje Grupa Wsparcia dla Rodziców, którym urodziło się dziecko w ciężkim stanie, z wadą genetyczną lub poród nastąpił przedwcześnie. W ramach tej grupy rodzice spotykają się raz w miesiącu na terenie szpitala i spierają się pomagając w trudnych sytuacjach życiowych dotyczących opieki nad dzieckiem. Po wypisie ze szpitala dziecko pozostaje nadal pod okresową kontrolą w przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej, gdzie czuwamy nad jego stanem zdrowia i dalszym rozwojem do ok. 2 roku życia.

 

Rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie utrzymują wyjątkową więź z oddziałem, odwiedzają nas z dziećmi przy różnych okazjach, niekiedy wspólnie świętujemy rocznice ich urodzin.

 

Co roku organizujemy uroczysty Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich, który cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. W ten sposób chcemy rozpowszechniać wiedzę o problemach wcześniactwa wśród społeczeństwa.

 

Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie od godz. 12:00 do godz. 18:00

Skip to content