Klinika Chorób Zakaźnych

Klinika Chorób Zakaźnych rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. W oddziale znajdują się 42 łóżka. Klinika jest wiodącym ośrodkiem dla województwa świętokrzyskiego w zakresie leczenia chorych dorosłych, z wirusowymi zapaleniami wątroby, chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.

Adres:
ul. Radiowa 7
25-317 Kielce

Telefony:
Kierownik (41) 36 37 133

Sekretariat (41) 36 37 131, -135
Pielęgniarka Oddziałowa (41) 36 37 137
Dyżurka pielęgniarska (41) 36 37 132 oraz (41) 36 37 139
Dyżurka lekarska (41) 36 37 146
Punkt informacyjny pracuje w godz. 7:00 – 14:35

 

Personel lekarski
Kierownik: lek. Paweł Pabjan – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych

Z-ca Kierownika: dr n. med Dorota Zarębska-Michaluk, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog

lek. specjalista chorób zakaźnych Katarzyna Paluch

lek. specjalista chorób zakaźnych Anna Garbat

lek. specjalista chorób zakaźnych Katarzyna Reczko

lek. specjalista chorób zakaźnych Piotr Stępień

lek. specjalista chorób wewnętrznych Dariusz Tumulec

 

Klinika współpracuje z Poradnią Chorób Zakaźnych prowadzoną przez specjalistę chorób zakaźnych Mirosławę Gontarek-Modras. Poradnia prowadzi wstępną diagnostykę oraz, w przypadkach nie wymagających hospitalizacji, terapię ambulatoryjną chorób zakaźnych.

Lekarze kliniki i poradni są członkami towarzystw naukowych oraz prezentują dorobek naukowy na polskich i zagranicznych konferencjach.

W klinice pracują 24 pielęgniarki, w tym 3 z tytułem magistra pielęgniarstwa i 10 ze specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego.

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Danuta Golańska
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Iwona Giza

Godziny odwiedzin chorych: 13.00-17.00.

Profil działalności klinicznej:

 

 • leczenie zachowawcze pacjentów z infekcyjnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego wymagającymi izolacji pacjenta,
 • zabiegi przeszczepienia mikroflory jelitowej u chorych z nawrotowymi zakażeniami przewodu pokarmowego na tle zakażenia Clostridium difficile,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi wirusowymi zapaleniami wątroby,
 • diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w programach lekowych (terapia IFN oraz analogami nukleozydowymi),
 • diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w programach lekowych (terapia oparta na IFN oraz bezinterferonowa),
 • profilaktyka reaktywacji zakażenia HBV u chorych z chłoniakami i po przeszczepieniu narządów ¨C program lekowy,
  ¨C biopsje diagnostyczne wątroby,
 • nieinwazyjna diagnostyka włóknienia wątroby (elastografia AIXPLORER).

 

Jak dojechać?

2